образователни комплекти по проект

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ПРЕДОСТАВИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ КОМПЛЕКТИ ПО ПРОЕКТ „РАВЕН ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА ЗА ВСЯКО ДЕТЕ ”

Община Берковица предостави образователни комплекти на ученици, включени в НП „Подпомагане на общините за образователна десегрегация“ - 2022 година, проект „Равен достъп до качествена образователна среда за всяко дете”, финансиран от ЦОИДУЕМ, договор № НПОД-БС33.4-007/11.10.2022 година.Комплектите съдържат всичк...

Continue reading

цоидуем берковица

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ПОЛУЧИ ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРОЕКТ „РАВЕН ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ВСЯКО ДЕТЕ“

Община Берковица няколко поредни години печели проекти, финансирани от ЦОИДУЕМ, както в конкурсните процедури, така и по Национална програма „Подпомагане на общините за образователна десегрегация“.Предходната година беше разработен и одобрен проект, чрез който бяха фина...

Continue reading