ЦОП-БЕРКОВИЦА ОРГАНИЗИРА ЛЯТНА АКАДЕМИЯ ЗА ДЕЦА

ЦОП-Берковица организира лятна академия за деца от 5 г. до 18 г. за периода от 1. юли до 31. август, всеки петък от 10:00 ч. до 12:00 ч.В заниманията ще бъдат включени екскурзии, посещения на забележителности, интерактивни игри и много други интересни дейности. Срокъ...

Continue reading

Лого Община Берковица

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ “СОЦИАЛЕН РАБОТНИК” В ЦОП – БЕРКОВИЦА

След проведено събеседване с допуснатите кандидати за длъжността "Социален работник" на 10.10.2023 година, ЦОП - Берковица обявява резултати от окончателното класиране: 1.Мариела Георгиева Димитрова

Continue reading

Лого Община Берковица

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ЦОП – БЕРКОВИЦА

След подбора по документи за длъжността „Социален работник“ в ЦОП - Берковица допуснатите кандидати са: Даниела Здравкова ПетроваИва Димитрова ДимитроваХриса Огнянова ТанчеваМариела Георгиева Димитрова Недопуснати ...

Continue reading

Лого Община Берковица

ЦОП – ГР. БЕРКОВИЦА ОБЯВЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК” – 1 Щ. БР.

Основни функции: 1.Превенция на изоставянето на деца и лица в риск и настаняването им в институции. Разработване и изпълнени на информационни и подкрепящи програми. 2.Подкрепа и консултиране на деца и семейства от общност...

Continue reading