Изграждане на метална рампа ЦОП кв. Раковица

ИЗВЪРШЕН РЕМОНТ НА МЕТАЛНА РАМПА В ЦОП – КВ.РАКОВИЦА

В ЦОП - кв. Раковица беше извършен ремонт на металната рампа на входа на сградата. Ремонтът включва обновяване и освежаване на конструкцията и парапета. Целта е безпрепятствен достъп за хора в неравностойно положение, както и осигуряване на безопасна среда за посетителите.

Continue reading