Туризъм

Туризъм- красотата на планината

МОЯТ БЕРКОВСКИ БАЛКАН…
„Оттук окото волно прегради не намира.

Вселената пред мене покорно се простира.

Душата гордо диша. От тия планини

умът към него светло и голямо се стреми.“

                  „На Ком“, Иван Вазов

 

„Моят Берковски балкан хвърля върху живота ми постоянно хайдушки отбласъци, неговият синкав контур стои изрязан завинаги в съзнанието ми, ту мек и лиричен, ту бунтовен и смръщен, пълен с гръмотевици и залят с небесно електричество…..“

Йордан Радичков