Маршрути

Туристически маршрути

Комплекс Ком 

Комплекс „Ком”  е подходящ за любители на тишината, природата и зимните спортове. Изходен пункт е за много туристически маршрути и излети, които дават възможност да се опознае планината в цялото й многообразие и богатство. От тук до връх Ком /2016 м/ има само два часа ходене. Трасето минава над местността Фунията, където снегът е целогодишен, а боровинките, които зреят август и септември, могат да отклонят всикиго от пътеката. Седловината преди изкачването на върха е „кръстопътя”, който разделя този маршрут от Трансграничния пешеходен път Е 3 Ком – Емине. Връх Ком е най-високата точка от туристическия маршрут „Западен Балкан” /Берковица – Чипровци – Белоградчик/. От него при хубаво време се вижда р. Дунав, а на североизток – Малкия и Голям Самар /островърхи възвишения с гъсти гори и каменисти била/. Само на един час път пеша от хижа „Ком” се намира местността Щърковица /1688 м/. Берковският Балкан е известен със своите малинови масиви, зреещи през месеците юли – август. В боровите и буковите гори има голям асортимент от ядливи гъби.

МАРШРУТ №1 от град Берковица до връх „Ком“. Цвят на маркировката – зелен в Туристическа карта на Берковският балкан преиздадена през 2020 г.

Следва асфалтовия път от града до хижа “Ком” нова. (16 км или 4 часа и половина пеша). От хижа „Ком“ нова след около час и половина път по маркирана пътека се стига до върха. Обща денивелация 1 600 м.

МАРШРУТ №1а “Пряката пътека” Цвят на маркировката – зелен в Туристическа карта на Берковският балкан преиздадена през 2020 г.

Отчасти дублира асфалтовия път от града до хижа “Ком”, като значително го съкращава посредством маркирана горска пътека – дължина 7 км. Началото на маршрута започва около 300 м./2-3 завоя/ преди табелката „Добре дошли в Берковския балкан“ или на самата табелка надясно през „Дългата ливада“, преминава покрай местност Синия вир (р. Шабовица) и достига отново асфалтовия път. След това на обратния завой с Беседката се продължава през ливадата, до достигане на асфалтовия път отново. След подминаване на горската къщичка с изрисуваните горски животни и пресичането на река Шабовица, след 2-3 завоя се следи за маркировка наляво през гората, по която се достига местността Деветте бракя (братя) – завой със заслон, и покрай него през гората нагоре (заслона остава отляво) се следва пътеката, която пресичайки пътя още няколко пъти, достига до хижа Ком нова. Предстои почистване и осъвременяване на маршрута.

МАРШРУТ № 2 Берковица – местност „Ашиклар“ – връх „Щърковица“ – връх „Ком“. Цвят на маркировката – син в Туристическа карта на Берковският балкан преиздадена през 2020 г.

От центъра на град Берковица се тръгва на юг за местност Ашиклар (виж Берковица-местност Ашиклар), като след преминаване през „Разсадника“ се продължава направо, /вариант едно/ и на острия завой надясно към комплекс „Ашиклар Еко“ се продължава направо през гората по черен път. След около 300м. се поема по пътека надясно, която след около 300м. преминава наляво /югоизток/ през дерето и продължава покрай изоставена кошара /отляво/ изкачвайки се към хълм „Кавалкова чука“. Пътеката излиза на горски път, по който се завива надясно/на запад/, и след около 100м. се следи отляво за пътека изкачваща било Батишница. Поема се по пътеката/югозапад/, достига се и пресича горски път, след него и Вецовият канал/тесен път, изграден по канала и прекосяващ голяма част от Берковския Балкан на около 900м.н.в./и продължавайки на югозапад по било Батишница се достига до било Щърковица, като се продължава надясно и нагоре към връх Щърковица. /вариант две/ на началния маршрут е след преминаване на „Разсадника“ да се завие наляво/югоизток/ по асфалтовият път и да се следва пътя до края на асфалта. След това се завива на дясно/югоизток/ и се продължава по черен пряк път за с. Бързия. Когато пътя изкачи хълмчето и достигне равно място, се следи за път надясно, в посока планината. Следва се пътя до достигане на разклон наляво, надясно и направо. Билото което започва отпред е началото на било Батишница, като то може да бъде изкачено като се продължи направо и се потърси началото на пътеката. Следвайки пътеката, при първото отклонение се тръгва надясно към изкачване на билото, като на равното място на билото пътеката се съединява с идващата отдясно по вариант едно, и заедно продължават по било Батишница към било Щърковица и надясно към връх Щърковица. След достигане на върха се продължава по пътеката в посока планината, като надясно през гората се излиза на пътя /хижа Ком- Петрохански проход/, тръгва се надясно по пътя, и след достигане на местност Фунията/завой с поточе/, отляво се следи за отбивка за Старата хижа. От Стара хижа Ком маршрута продължава през гората/или пътя за пистата/ наляво и нагоре към Фунията. След достигане на горният край на фунията пътеката продължава направо за връх Голям Ком/около 40мин./, надясно за връх Среден Ком/около 20мин./, наляво за връх Малък Ком/около 20мин./. Предстои маркиране и осъвременяване на маршрута.

МАРШРУТ № 2а Берковица –пътя за хижа Ком- Връх Щърковица – връх Ком. Цвят на маркировката – син в Туристическа карта на Берковският балкан преиздадена през 2020 г.

По този маршрут връх Щърковица се достига, като се използва първоначално асфалтовият път към хижа Ком, като при местността „Товарна рампа“/от лявата страна на пътя има къщичка с нарисувани горски животни на стените/ трябва да се тръгне по черен път покрай изрисуваната къщичка,/оттук маркировката е синя/ след това наляво и нагоре по същият път до достигане било Батишница, а след това надясно и нагоре по било Щърковица към връх Щърковица. Предстои маркиране и осъвременяване на маршрута.

МАРШРУТ № 2б Берковица – Местност Ашиклар – с. Бързия – м.Пръшковица – връх Щърковица. Цвят на маршрута жълт в отсечката Ашиклар – с. Бързия в Туристическа карта на Берковският балкан преиздадена през 2020 г.

От центъра на град Берковица се тръгва на юг за местност Ашиклар/виж Берковица-м.Ашиклар/, като след преминаване през „Разсадника“ се завива наляво/изток/ по асфалтовия път за м. Самотния бор, преминава се вдясно покрай него и се продължава до края на асфалта. Завива се надясно/югозапад/ по черен път, който изкачва малък хълм/Кавалкова чука/ и продължава на юг през гората, пресича малка рекичка, и излиза на асфалтовият път от с.Бързия за м.Пръшковица / маршрут № 10-с..Бързия – вр. Щърковица/.

МАРШРУТ № 3 Берковица – Расоватото било – местност Циганско поле. Цвят на маркировката – кафяв в Туристическа карта на Берковският балкан преиздадена през 2020 г.

От центъра на град Берковица се тръгва на запад /виж маршрут Хайдушки водопади/ покрай стадиона, завод Мрамор, по пътя срещу течението на Голяма река от дясната и страна. Следвайки маршрута покрай Голяма река, пътят продължава по моста над Женска река, като преминава покрай вилата на Писателя /отляво/ и на завод Мрамор/отдясно/ и достига Къса река. Продължава се надясно по пътя срещу течението на къса река/първоначално реката е отляво на пътя/, като се върви срещу течението до мястото, където се срещат двата притока на реката/отляво/. Между двата притока започва стръмнината на Расоватото било. Единият вариант на маршрута е да се слезе и пресече единият приток на реката, и се поеме нагоре по билото. След достигане на Вецовия канал се продължава нагоре по билото, пресичайки канала. Пътеката извива и продължава през гората, до излизане на откритото пространство под равнината Циганско поле, като отляво се наблюдава връх Камара, а от дясно връх Момина могила. След изкачване на равнината се достига идващият отдясно панорамен маршрут № 8 Берковица – връх Здравченица – връх Ком – Фунията – хижи Ком – Берковица
Другият вариант е да се продължи срещу течението на десния приток още около 300м., и да се наблюдава отляво за началото на Вецовия канал/наличие на циментови шахти и равна пътека/. При достигане на канала реката се пресича наляво,/през водохващането/, тръгва се по равната пътека, и след около 5 мин. се завива надясно и нагоре по билото, като на това място /на завоя/ личи идващата от долината долна част на билото. Предстои маркиране, прочистване и осъвременяване на маршрута.

МАРШРУТ № 4 Берковица – било Клюндера – местност Долната кория – местност Горната кория – хижа Ком(нова). Цвят на маркировката – жълт в Туристическа карта на Берковският балкан преиздадена през 2020 г.

От центъра на град Берковица/Часовниковата кула/ се тръгва на запад към планината. Преминава се покрай близката чешма Малинарка/ Построена е през 1967 год. от розов берковски мрамор в чест на девойките малинарки, които Иван Вазов е възпял в стихотворението „Малини”./ и е един от символите на град Берковица. След като чешмата остане отляво, се продължава направо в посока градския стадион, а след стадиона се поема на кръстовището надясно към завод Мрамор. Наляво е пътят за хижите и връх Ком. След достигане порталът на завод Мрамор, пътят продължава наляво, като се придържа от дясната страна на Голяма река./ След завод Мрамор в посока град Берковица Голяма река се нарича Берковска река, поради вливането в нея и на реките Шабовица и Калешница от югозапад/. Следвайки маршрута покрай Голяма река, пътят продължава по мостовете над Женска река, като преминава покрай вилата на Писателя/отляво/ и на завод Мрамор/отдясно/ и Къса река/притоци от дясно/ и достига вилата на Горското/малка постройка отляво на пътя с беседка отпред/. Над вилата има път наляво, който пресича реката, и излиза на полянката отсреща/на юг/. Достигайки поляната, отпред се вижда рекичка/Пенкова бара/, която служи за ориентир, и предстои изкачване на било Клюндера/отдясно/. Рекичката остава от лявата страна. Пътеката продължава нагоре по билото през гората до достигане на Вецовия канал/хоризонтален горски път на около 900м.н.в./. Пътеката пресича Вецовия канал и продължава право напред и нагоре към връх Клюндера. След достигане на върха се продължава в южна посока до достигане на асфалтовият път от град Берковица към хижи Ком, като пътеката сече пътя през гората до достигане на поляната пред хижите – Ком нова, и хижа Боби/под ски пистата/. Предстои маркиране, прочистване и осъвременяване на маршрута.

МАРШРУТ № 4а Берковица – било Клюндера – Вецов канал – било Злата бара – ски писта зона Ком. Цвят на маркировката – жълт в Туристическа карта на Берковският балкан преиздадена през 2020 г.

До достигане на Вецовия канал, разделящ било Клюндера на горна и долна част, се следва маршрут № 4 . След това се поема надясно по горския път/на запад/, до достигане на първото водохващане/левия приток на Злата бара/. Водохващането и реката се пресичат, като се търси удобно място за започване изкачване на билото отпред, в посока наляво/на юг/. Пътеката продължава все по билото до достигане на къщичките и чайната в долният край на ски пистата. Изкачвайки се по маршрута, отдясно се наблюдава връх Малък самар, а в долината отляво- Злата бара. Предстои маркиране, прочистване и осъвременяване на маршрута.

МАРШРУТ № 5 Берковица – Хайдушки водопади – било Дебели рид – връх Камара. Цвят на маркировката – оранжев в Туристическа карта на Берковският балкан преиздадена през 2020 г.

От центъра на град Берковица се тръгва на запад /виж маршрут Хайдушки водопади/ покрай стадиона, завод Мрамор, по пътя срещу течението на Голяма река от дясната и страна. След достигане на местност Хайдушки водопади/ завод Мрамор-водопадите- около 5км./, се продължава надясно/на запад/ по горския път. Следва се пътя, който след около 300м. завива наляво и пресича реката/Сливашка бара/. Продължава се по пътя, като било Дебели рид се намира отдясно. След около 500м. пътя се разклонява, като трябва да се завие надясно/на запад/ по билото. Скоро пътят излиза на Вецовия канал/ хоризонтален горски път на около 900м.н.в/, и отляво се вижда малка масивна къщичка на ВИК. Поема се по пътеката напред и нагоре по билото/отдясно на къщичката/, като се следва билото на запад, до достигане подножието на връх Камара. Достигайки поляните под върха, най- прекия маршрут към връх Голям Ком/отляво/ е косо наляво/на югоизток/ към връх Тиганчето, където се стъпва на пътя по панорамния маршрут № 8 гр.Берковица – връх Здравченица – връх Ком –фунията – хижите – гр.Берковица. Връх Камара може да бъде също изкачен, или заобиколен косо надясно към равнина Циганско поле, и по Панорамен маршрут №8
Предстои маркиране, прочистване и осъвременяване на маршрута.

МАРШРУТ № 6 Берковица – било Къси рид/Дългото било/ – връх Камара. Цвят на маркировката – син в Туристическа карта на Берковският балкан преиздадена през 2020 г.

Маршрута се припокрива в началото с част от маршрут Берковица – Хайдушки водопади. От центъра на град Берковица/Часовниковата кула/ се тръгва на запад към планината. Преминава се покрай близката чешма Малинарка/ Построена е през 1967 год. от розов берковски мрамор в чест на девойките малинарки, които Иван Вазов е възпял в стихотворението „Малини”./ и е един от символите на град Берковица. След като чешмата остане отляво, се продължава направо в посока градския стадион, а след стадиона се поема на кръстовището надясно към завод Мрамор. Наляво е пътят за хижите и връх Ком. След достигане порталът на завод Мрамор, пътят продължава наляво, като се придържа от дясната страна на Голяма река./ След завод Мрамор в посока град Берковица Голяма река се нарича Берковска река, поради вливането в нея и на реките Шабовица и Калешница от югозапад/. Следвайки маршрута покрай Голяма река, пътят продължава по мостовете над Женска река, като преминава покрай вилата на Писателя /отляво/ и на завод Мрамор/отдясно/ и Къса река/притоци от дясно/, преминава покрай вилата на Горското/отляво/, и станцията на ВИК отдясно. Използва се част от маршрут Екопътека Хайдушки водопади, която започва от полянката вдясно след станцията на ВИК /има табела отдясно на пътя/, изкачва се през гората на било „Къси рид“, и продължава наляво по билото до достигане на Вецовия канал. Било Къси рид може да бъде достигнато, като преди да се премине Къса река/вторият приток на Голяма река/ се тръгне по пътя отдясно на реката срещу течението и, прекоси се реката по мостчето, и след подминаване на изоставен трафопост се завие наляво/на юг/по пътя изкачващ билото. След изкачване на билото, на равното маршрута се съединява с идващия отляво маршрут по Екопътека Хайдушки водопади, и продължава изкачването направо по пътя. След достигане на Вецовия канал се продължава направо по билото, и след около 2 часа се достига до подножието на връх Камара. Върха може да бъде изкачен, заобиколен от дясно/северозапад/, като косо се излиза на Циганско поле и Панорамния маршрут №8 гр.Берковица – връх Здравченица – връх Ком – фунията- хижите – гр.Берковица, или заобиколен отляво/югоизток/ през връх Тиганчето към връх Голям Ком.
Предстои маркиране, прочистване и осъвременяване на маршрута.

МАРШРУТ № 7 Берковица – Хайдушки водопади – Било Тузлата – връх Голям Ком. Цвят на маркировката – червен в Туристическа карта на Берковският балкан преиздадена през 2020 г.

От центъра на град Берковица се тръгва на запад /виж маршрут Хайдушки водопади/ покрай стадиона, завод Мрамор, по пътя срещу течението на Голяма река от дясната и страна. След достигане на местност Хайдушки водопади/ завод Мрамор-водопадите- около 5км./ трябва да се прекоси реката/в дясно малко над водопадите/ и се потърси началото на пътеката/малко надясно/ изкачваща се по било Тузлата. Следва се пътеката, като след достигане на хоризонталният път /Вецовия канал/ се продължава напред и нагоре/на запад/ по билото. След около 3часа изкачване се достига до връх Тиганчето, а след това наляво по пътя към връх Голям Ком. Предстои маркиране, прочистване от паднали дървета и осъвременяване на маршрута.


МАРШРУТ № 7а Берковица – Хайдушки водопади – връх Малък самар/резерват Горната кория/ – хижи Ком – връх Ком. Цвят на маркировката – зелен в отсечката след началото на било Голям самар, до там -червен./маркировката за Хайдушки водопади – връх Ком/ в Туристическа карта на Берковският балкан преиздадена през 2020 г.

От град Берковица до местност Хайдушки водопади маршрута се припокрива с маршрут № 7. Същият маршрут се използва и до достигане на Вецовия канал/хоризонталния път/. След това се тръгва наляво/на югоизток/ по пътя на канала, като след около 10мин. се достига водохващането на реките Ценкова бара/идваща от Голям Ком отдясно/, и Бали ефенди-вливаща се отпред, и идваща от Средните Комове./оттук маркировката е зелена/ Пресича се водохващането и се продължава наляво по Вецовия канал. Билото на Малкия самар се намира отдясно, като се върви/200-300м,/ докато се достигне най-ниската му точка. След това се завива надясно,/на юг/ и се тръгва по пътеката към връх Малък Самар. Следва се пътеката, и след около час се достига до върха, като в подножието му пътеката се отделя от долината и реката и завива наляво нагоре по стръмното. От връх Малък самар през местност Горната кория в посока югоизток има изградена екопътека, която се свързва с маршрута от хижите за връх Ком. При достигане на главната пътека, надясно и нагоре се продължава за Фунията и Комовете, а на ляво за хижите-по пътя/вдясно/ за Старата хижа и след това до Новата, или през ски пистата/вляво/ за хижа Ком нова. Предстои маркиране, прочистване и осъвременяване на маршрута.

МАРШРУТ № 7б Берковица – Хайдушки водопади – връх Голям самар – връх Голям Ком. Цвят на маркировката- червен в Туристическа карта на Берковският балкан преиздадена през 2020 г.

От град Берковица до местност Хайдушки водопади маршрута се припокрива с маршрути № 7. и 7а. Същият маршрут се използва и до достигане на Вецовия канал/хоризонталния път/. След това се тръгва наляво/на югоизток/ по пътя на канала, като след около 10мин. се достига водохващането на реките Ценкова бара/идваща от Голям Ком отдясно/, и Бали ефенди-вливаща се отпред, и идваща от Средните Комове. Наблюдавайки водохващането, трябва да се пресече една от реките, и да се започне изкачване по билото между двете реки/било Голям самар/. Билото е разположено първоначално на югозапад/надясно/, а след определена височина завива наляво-на юг. До достигане средата на маршрута по билото има добре изразена пътека, но в подножието на връх Голям самар терена е стръмен, хлъзгав и обрасъл с треви и клекове. Преминава се отдясно на върха, отляво е пропаст. След достигане на върха се продължава по билото, или през долината при сухо време в посока юг. Маршрута излиза в подножието на връх Голям Ком/вдясно/, и Средните Комове/отляво/. Маршрут Голям самар е тежък и лавиноопасен, препоръчва се само за летния период !
Предстои маркиране, прочистване и осъвременяване на маршрута.

МАРШРУТ № 8 Панорамен маршрут Берковица – местност Здравченица – връх Ком – Фунията – хижи Ком –Берковица. Цвят на маркировката – зелен в Туристическа карта на Берковският балкан преиздадена през 2020 г.

От центъра на град Берковица се тръгва на запад /виж маршрут Хайдушки водопади/ покрай стадиона, завод Мрамор, по пътя срещу течението на Голяма река от дясната и страна. Следвайки маршрута покрай Голяма река, пътят продължава до моста над Женска река/приток отдясно/. Може да се тръгне надясно срещу течението на реката по пътя, или да се пресече моста и след около 100м. да се завие надясно през ливадата, като по-нагоре по реката пътищата се обединяват. На това място отляво на реката има обособен кът за отдих. Тук реката трябва да се пресече. Продължава се отдясно на реката и се наблюдава за пътека вдясно и нагоре, излизаща от долината. Пътеката по стръмното води към черен път на било Здравченица, свързващ Берковица с местност Здравченица. /вариант едно/ След достигане на пътя се завива наляво/на запад/ към връх Здравченица. / вариант две/ на този маршрут е да се продължи нагоре срещу течението на Женска река навътре в планината, да се подмине идващият отляво приток, и след около 300м. да се следи отляво за „Дългия водопад“. След достигане на мястото се продължава напред срещу течението на десния приток около 100м./рекичката ни остава отляво/, като се следи за пътека вдясно, изкачваща се към местност Здравченица.
/вариант три/ на маршрута. От центъра на Берковица се тръгва по пътя изкачващ хълм Калето до града, но се пропуска отбивката вдясно за Калето, а се продължава по пътя към вилите, като след излизане от вилната зона пътя завива наляво по било Здравченица, и продължава към местност Здравченица. След около километър и половина се достига мястото, където отляво излиза пътеката от реката и гората/по вариант едно/.
На местност Здравченица трите варианта на маршрута се събират. Местността представлява обширно място, разположено на югозапад до връх Здравченица, с изоставена каменна кариера в подножието на върха/на юг/, и поляна с изоставени постройки /хижа/на запад. От местност Здравченица може да се продължи към връх Ком по пътя, заобикалящ отдясно връх Момина могила, или по стръмнината преминаваща отляво на изоставените постройки /стария Римски път/. Тази пряка пътека е доста стръмна, като в горната си част преминава покрай остатъци от каменни зидове. Мястото е наречено „Зидо“ и се твърди че в древни времена тук е била разположена „Митница“. Не след дълго пътеката излиза на пътя за връх Ком. Маршрута продължава по пътя, но винаги има възможност за отделяне от него, за изкачване на връх Момина могила/отляво/, след това на връх Камара/също отляво на пътя/. На равното място/Циганско поле/ пътя продължава на запад, заобикаляйки отдясно връх Камара, преминава покрай Конярски кладенец, после продължава да заобикаля връх Камара, завивайки наляво/на юг/, преминавайки покрай връх Сребърна/вдясно/. Продължава се по пътя/на места има преки пътеки подсичащи връхчетата по маршрута/ към връх Тиганчето, а след това идва стръмното изкачване на връх Голям Ком. От върха пътят се спуска на югоизток, като пътеката достига местността „Премката“/ниското място между връх Среден Ком отляво и връх Малък Ком отдясно/, спуска по пътеката през Фунията наляво, и достига хижи Ком. От хижа Ком нова до град Берковица може да се използва маршрут № 1 или 1а/по пътя или пътеките свързващи пътя през гората/. Предстои маркиране, прочистване и осъвременяване на маршрута.


МАРШРУТ № 9 Берковица – било Дежин дел – връх Момина могила. Цвят на маркировката – жълт в Туристическа карта на Берковският балкан преиздадена през 2020 г.

От центъра на град Берковица се тръгва на запад /виж маршрут Хайдушки водопади/ покрай стадиона, завод Мрамор, по пътя срещу течението на Голяма река от дясната и страна. Било Дежин дел се намира между Женска река и Къса река/притоци на Голяма река/. След като се подмине завод Мрамор, се продължава по пътя срещу течението на Голяма река. Достига се моста на Женска река, преминава се по него, и след около 100м. се завива надясно към ливадата. Отляво има заграден стопански двор със сгради. Зад ограденият двор започва гора, където е и началото на пътеката за изкачване на близкото връхче. След около 15 мин. пътеката извежда на обширно равно място, като отпред и отляво е разположена млада брезова горичка. Продължава се напред и вдясно от горичката, до достигане на удобен горски път, водещ надясно/на запад/ отстрани на билото. След около 400м. пътят достига до друг горски път, изкачващ отляво и идващ от долината на Къса река. /вариант едно/
Завива се надясно по стръмното, и почти веднага наляво по билото към връх Момина могила/на запад/. В посока към върха има ясно изразена пътека, която доста високо в подножието му се разклонява, като и по двете пътеки се достига връх Момина могила. Пътеката наляво извежда на поляна, след това се завива надясно към върха, и се подържа посока на запад, като пътеката преминава през последните редове на гората и излиза на открито. Продължава се напред и нагоре, до изкачване на върха./ориентир са скаличките малко под него/. От връх Момина могила маршрута се включва в маршрут № 8 – Панорамен маршрут Берковица – местност Здравченица – връх Ком – Фунията – хижи Ком – Берковица. Ако при разклоняването на пътеките се поеме по дясната, успоредна на долината, се достига до подножието на връх Момина могила, следвайки извивката на пътеката надясно над долината и началото на Женска река. Достигайки откритото пространство, върхът може да бъде изкачен, или заобиколен надясно, за да се достигне Панорамен маршрут № 8. При /вариант две/ след като се премине моста на Женска река в началото, се продължава по пътя към Хайдушките водопади до достигане на Къса река/било Дежин дел се намира отдясно между двете реки/. Завива се по пътя надясно преди моста, и се върви срещу течението на Къса река до достигане на следващото мостче през реката и трафопоста отляво. След това се тръгва надясно и нагоре перпендикулярно към изкачване на било Дежин дел, намиращо се отдясно. След достигане на идващият отдясно горски път, се продължава направо, и след около 100м. се завива наляво по билото към върха. Тук двата варианта на маршрута се обединяват към връх Момина могила.
Предстои маркиране, прочистване и осъвременяване на маршрута.


МАРШРУТ № 10 с. Бързия – местност Пръшковица – връх Щърковица – хижи Ком – връх Ком. Цвят на маркировката – син в Туристическа карта на Берковският балкан преиздадена през 2020 г.

От югозападния край на с.Бързия/сградата за бутилиране на минерална вода Ком/ съществува асфалтов път на северозапад покрай вилите към местност Пръшковица. От селото до местността пътят заобикаля от северната страна Ловен резерват Бързия и е ориентиран на запад към планината. След достигане на местност Пръшковица/пътят е асфалтиран до нея/, на водохващането се тръгва надясно и нагоре по било Щърковица/поточето остава отляво/. Към средата на изкачване на билото отдясно към него се присъединява маршрут № 2 Берковица – местност Ашиклар – връх Щърковица – връх Ком. След изкачване на връх Щърковица се продължава по пътеката в посока планината, като надясно през гората се излиза на пътя /хижа Ком-Петрохански проход/, тръгва се надясно по пътя, и след достигане на местност Фунията/завой надясно с поточе/, отляво се следи за отбивка за Старата хижа. От Стара хижа Ком маршрута продължава през гората/или пътя за пистата/ наляво и нагоре към Фунията. След достигане на горният край на фунията пътеката продължава направо за връх Голям Ком/около 40мин./, надясно за връх Среден Ком/около 20мин./, наляво за връх Малък Ком/около 20мин./. Предстои маркиране, прочистване и осъвременяване на маршрута.


МАРШРУТ № 10а с Бързия – Местност Пръшковица – местност Клисурски соват – връх Ком. Цвят на маркировката – жълт цвят в отсечката м. Пръшковица – м. Клисурски соват в Туристическа карта на Берковският балкан преиздадена през 2020 г.

Маршрута в началото се припокрива с маршрут № 10. От югозападния край на с.Бързия/сградата за бутилиране на минерална вода Ком/ съществува асфалтов път на северозапад покрай вилите към местност Пръшковица. От селото до местността пътят заобикаля от северната страна Ловен резерват Бързия и е ориентиран на запад към планината. След достигане на местност Пръшковица/пътят е асфалтиран до нея/, наляво се пресича рекичката с водохващането, и се продължава направо/на юг/ покрай оградата на Ловния резерват по черен път./резервата е отляво/. След около 500м. надясно се появява било, по което продължава маршрута. Продължавайки нагоре и на запад по билото, пътя се изкачва на обширна поляна с чешма, и се свързва с маршрута от Петрохански проход/идващ отляво/ към върховете Ком и хижите Ком/надясно/. Завивайки надясно, пътя продължава на северозапад през местността Щавена поляна и достига до подножието на въх Малък Ком, който трябва да се заобиколи отляво./Направо пътя води към хижи Ком/. Връх Малък Ком остава отдясно на пътя, а отляво и отпред се намира връх Краставец. Продължавайки по пътя, скоро в далечината се открива величествената фигура на връх Голям Ком, а отпред на Средните Комове. При наближаване на „Премката“/най-ниското равно място между върхове Малък и Среден Ком/, към връх Голям Ком се продължава наляво по пътека, като пътя преминава по-ниско през ливадата „Мочурище“. През Пролетта и дъждовния период понякога пътя е наводнен и трудно проходим./ Клисура-старото име на с.Бързия, соват-гора/ Предстои маркиране, прочистване и осъвременяване на маршрута.


МАРШРУТ № 11 Клисурски манастир – връх Тодорини кукли – Петрохански проход. Цвят на маркировката – жълт в отсечката Клисурски манастир – връх Тодорини кукли. Тодорини кукли – Петрохански проход – маркировка червен цвят в Туристическа карта на Берковският балкан преиздадена през 2020 г.

До Клисурския манастир/Клисура-старото име на с.Бързия/ се достига по асфалтов път от гр. Берковица или с. Бързия в посока гр. Вършец, като след моста и разклонението за с. Ягодово се продължава около 3км., след което има отбивка надясно за Манастира. Достигайки манастира, се продължава пеша отдясно на сградата зад него, завива се по пътя надясно, и след 2-3мин. се достига място, наречено „Аязмото“, с чешма и кът за отдих. Продължава се по пътя, като се пресича реката и пътя продължава нагоре/на юг/ към върха от дясната страна на реката, първоначално почти по равно през ливади, а след пресичане на приток на реката, вече по стръмнината. След около 40мин. изкачване, пътя достига до кръстопът, с идващи отляво и отдясно горски пътища, и продължаващ път напред/на юг/към планината. Продължава се в посока планината напред, като след около 200м. се следи за пътека надясно, през гората, която да изкачва към върха. Ако пътеката бъде пропусната/няма маркировка/, се следи при първа възможност да се търси отбивка надясно, за да се стъпи на маршрута. Веднъж намерена, пътеката е ясно изразена и води към върха. След като се излезе от гората, към маршрута се присъединява идващият отляво път по маршрут от с.Спанчевци към връх Тодорини кукли. Продължава се по пътя около 200-300м.,след което се търси пътека надясно нагоре по билото. Пътеката продължава по билото, като след преминаване на поляната с малините, се завива надясно към гората. В началото на пътеката през гората, отдясно под буките има кладенче. Пътеката продължава наляво и нагоре/на югозапад/, като връхчетата се намират отляво. При достигане на откритото пространство може да се продължи по пътеката/ на юг/ към било Козница, и тогава да се завие наляво към Тодорините кукли, или по-рано да се насочи наляво към връхчетата, които са достъпни от тази страна/от изток са стръмни/. От връх Тодорини кукли на около 7-8км. на запад по било Козница/на отбивката се продължава по десният път по билото/ се достига по пътя първо до хижа Петрохан, а след това след още 20мин. до прохода Петрохан. Предстои маркиране, прочистване и осъвременяване на маршрута.


МАРШРУТ № 12 Петрохански проход – връх Ком. Цвят на маркировката – червен в Туристическа карта на Берковският балкан преиздадена през 2020 г.

От прохода Петрохан се тръгва на северозапад към телевизионната кула по пътя, или използвайки преките свързващи пътеки . Преди да се достигне портала на кулата, се поема по левият път, който заобикаля телевизионната кула отляво. Продължава се по черният път в посока северозапад. При достигане на обширна поляна с чешма отляво, се продължава направо в посока на намиращият се отпред връх Малък Ком. При достигане на подножието на върха пътят се разклонява, като направо продължава за хижи Ком/връх Малък Ком остава отляво/, а наляво пътя води към връх Голям Ком. Следва се пътя в западна посока, като връх Малък Ком е отдясно, и скоро се достига до място, откриващо гледка към връх Голям Ком в далечината. Продължавайки напред към връх Голям Ком, последователно отдясно се намира връх Малък Ком, след това“Премката“- най-горната равна част на Фунията, връх Среден Ком, и накрая стръмнината на връх Голям Ком. Обратният път към хижи Ком е през Фунията по маркиран маршрут. През зимата при дълбок сняг този маршрут не се препоръчва, поради снегонавявания на откритото пространство, и опасност от лавини в планината.


МАРШРУТ № 13 Вецов канал

Хидросъоръжението Вецов канал прекосява голяма част от Берковската планина по хоризонтална линия, на около 900м.н.в.
Представлява канал, който отвежда събраните през водохващанията речни води от балкана в посока от северозапад към югоизток, като по протежението на канала има изграден тесен път, по който може да се придвижва пеша. Разходката по него е много приятна, на места на открито, но повече в горска среда, като на много места посетителят може да се включи или напусне пътя на Вецовия канал през някой от маршрутите от град Берковица към планинските върхове. На северозапад Вецовия канал започва от десния приток на Къса река/ Расоватото било/ и достига на югоизток до ВЕЦ Бързия, над с.Бързия. От планинските маршрути тръгващи от гр.Берковица на запад и югозапад към планината, само маршрут № 8 /през било Здравченица/ и маршрут № 9/през било Дежин дел/ не пресичат Вецовия канал, тъй като той започва по наляво/на югоизток/ от тези била, от Расоватото било/маршрут № 7/. Предстои маркиране, прочистване и осъвременяване на маршрута.


МАРШРУТ № 14 Местност Синия вир- местност Пръшковица. Цвят на маршрута оранжев в Туристическа карта на Берковският балкан преиздадена през 2020 г.

От местност синия вир маршрута тръгва на югозапад през дългата ливада срещу течението на река Шабовица. След достигане на асфалтовия път се продължава по него, или се преминава напряко през беседката с чешмата и през горната ливада, до достигане на къщичката с изрисуваните животни, вляво от пътя за комплекс Ком. Преминава се отляво на къщичката, и се продължава наляво по черен път, изкачващ перпендикулярно в посока било Батишница. При достигане на началото на билото, се следи за идващ отдясно тесен път/вецовия канал- около 900м. н.в./,който пресича косо пътя и продължава напред и в ляво. Маршрута продължава през гората по тесния път/в.канал/, като след около час достига до местност Пръшковица, намираща се над с. Бързия. От местност Пръшковица маршрута има връзка с маршрут № 10- с.Бързия-м. Пръшковица -връх Щърковица – х.Ком –връх Ком, маршрут № 10а – с. Бързия – м. Пръшковица – м. Клисурски соват – връх Ком/или проход Петрохан вляво/, и с маршрут № 15 – м. Пръшковица – ВЕЦ Петрохан. Предстои маркиране, прочистване и осъвременяване на маршрута.


МАРШРУТ № 15 Местност Пръшковица – ВЕЦ Петрохан
Цвят на маршрута – кафяв в Туристическа карта на Берковският балкан преиздадена през 2020 г.
От местност Пръшковица първоначално маршрута съвпада с маршрут № 10а – за връх Ком или проход Петрохан през Клисурския соват. В началото се върви на юг покрай оградата на ловно стопанство Бързия, като преди местност Гарището при разделяне на пътя се продължава направо/надясно пътя се изкачва за вр.Ком/, като след около час и половина се достига до местност Малка Бързия, а след това до ВЕЦ Петрохан. Маршрута е разположен в горска среда, пресичащ множество рекички и поточета.