Транспорт

Транспорт в Община Берковица

Часовника кула в Берковица

УВЕДОМЛЕНИЕ за разпределяне на средствата по чл. 2, ал. 1 от Постановление № 326 на Министерски съвет от 12 октомври 2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2021 г.

СПРАВКА за предоставените на всеки един от превозвачите, осъществяващи превози на територията на общината, средства за компенсиране на превозвачите за извършените безплатни и по намалени цени превози по автомобилния транспорт и за субсидиране на извършените превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони за 2021 година

СПРАВКА за предоставените на всеки един от превозвачите, осъществяващи превози на територията на общината, средства за компенсиране на превозвачите за извършените безплатни и по намалени цени превози по автомобилния транспорт и за субсидиране на извършените превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони за 2022 година

СПРАВКА за предоставените на всеки един от превозвачите, осъществяващи превози на територията на общината, средства за компенсиране на превозвачите за извършените безплатни и по намалени цени превози по автомобилния транспорт и за субсидиране на извършените превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони за 2023 година

Информацията по чл. 71, т. 1 и 2 от НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА НАМАЛЕНИТЕ ПРИХОДИ ОТ ПРИЛАГАНЕТО НА ЦЕНИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ПО АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ, ПРЕДВИДЕНИ В НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ КАТЕГОРИИ ПЪТНИЦИ, ЗА СУБСИДИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ПО НЕРЕНТАБИЛНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ВЪВ ВЪТРЕШНОГРАДСКИЯ ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТА В ПЛАНИНСКИ И ДРУГИ РАЙОНИ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА ПРЕВОЗНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕВОЗИТЕ е достъпна на следния линк.

*****************************

 РАЗПИСАНИЕ

за движение на автобуси гр. Берковица

тел. 0879992088 – телефон за информация на Автогара Монтана

БИСТРИЛИЦА

БОКИЛОВЦИ

БОРОВЦИ

БЪРЗИЯ

ВЪРШЕЦ

ГАГАНИЦА

ДРАГАНИЦА       цикк

ДОЛНИ ЦИБЪР

ЗАМФИРОВО

КОЗЛОДУЙ

КОМАРЕВО

КОСТЕНЦИ

КОТЕНОВЦИ

КОПИЛОВЦИ

ЛЕСКОВЕЦ

МЕЗДРЕЯ

МОНТАНА

ПЕСОЧНИЦА

ПЪРЛИЧЕВО

РАШОВИЦА

СЛАТИНА

СОФИЯ

ЧЕРЕШОВИЦА

ЧЕРКАСКИ

ЯГОДОВО

7,00; 12,30(само в петък); 17,00; 7,00 (събота); 17,00 (неделя)

6,10; 17,30 – от понеделник до петък

6,30; 7,00; 7,15; 7,25; 8,15; 9,00; 12,30 (само в петък); 13,00; 14,30; 16,00

6,00; 7,15;  8,00; 8,30; 10,30 (само в петък); 12,15; 17,10; 18,00;

8,45 – понеделник-събота; 12,40 – понеделник-петък; 14,30 – понеделник-събота;

7,00; 12,30 (само в петък); 17,00; 7,00 (събота); 17,00 (неделя)

5,50 – от понед. до петък; 12,30 – от понед. до неделя; 17,10 – от понед. до неделя; 7,30-събота и неделя

6,30 – от понеделник до неделя

7,25;13,00; 17,30-от понед.  до петък; 7,40-събота и неделя; 18,15-събота и неделя

6,30 – от понеделник до неделя

6,10; 17,30 – от понеделник до петък

6,10; 17,30 – от понеделник до петък

7,00; 12,30-само в петък; 17,00; 7,00 (събота); 17,00-неделя

18,10 -от понеделник до събота

7,00; 12,30-само в петък; 17,00; 7,00-събота; 17,00-неделя

6,10; 17,30 – от понеделник до петък;

6,30; 7,15; 8,15; 9,00; 14,30-от понеделник до събота; 16,00-от понед. до събота;

6,10; 17,30-от понеделник до петък;

7,25; 13,00; 17,30; 7,40-събота и неделя; 18,15-събота и неделя;

7,25; 13,00; 17,30-събота и неделя; 18,15-събота и неделя;

5,50-от понед. до петък; 12,30; 17,10; 7,30-събота и неделя;

6,00; 8,30; 14,00; 17,00-неделя;

7,00; 12,30-само петък; 17,00; 7,00-събота; 17,00-неделя;

5,50-от понед. до петък; 12,30; 17,10; 7,30-събота и неделя;

5,50-от понед. до петък; 12.30; 17,10; 7,30-събота и неделя;

Маршрутни разписания – Берковица