Транспорт

Транспорт в Община Берковица

УВЕДОМЛЕНИЕ за разпределяне на средствата по чл. 2, ал. 1 от Постановление № 326 на Министерски съвет от 12 октомври 2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2021 г.

СПРАВКА за предоставените на всеки един от превозвачите, осъществяващи превози на територията на общината, средства за компенсиране на превозвачите за извършените безплатни и по намалени цени превози по автомобилния транспорт и за субсидиране на извършените превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони за 2021 година

*****************************

 РАЗПИСАНИЕ

за движение на автобуси-автогара гр. Берковица

тел. 0882900968; 0953/98033

тел. 0885330566 – денонощен телефон за информация на Автогара Берковица

БИСТРИЛИЦА

БОКИЛОВЦИ

БОРОВЦИ

БЪРЗИЯ

ВЪРШЕЦ

ГАГАНИЦА

ДРАГАНИЦА       цикк

ДОЛНИ ЦИБЪР

ЗАМФИРОВО

КОЗЛОДУЙ

КОМАРЕВО

КОСТЕНЦИ

КОТЕНОВЦИ

КОПИЛОВЦИ

ЛЕСКОВЕЦ

МЕЗДРЕЯ

МОНТАНА

ПЕСОЧНИЦА

ПЪРЛИЧЕВО

РАШОВИЦА

СЛАТИНА

СОФИЯ

ЧЕРЕШОВИЦА

ЧЕРКАСКИ

ЯГОДОВО

7,00; 12,30(само в петък); 17,00; 7,00 (събота); 17,00 (неделя)

6,10; 17,30 – от понеделник до петък

6,30; 7,00; 7,15; 7,25; 8,15; 9,00; 12,30 (само в петък); 13,00; 14,30; 16,00

6,00; 7,15;  8,00; 8,30; 10,30 (само в петък); 12,15; 17,10; 18,00;

8,45 – понеделник-събота; 12,40 – понеделник-петък; 14,30 – понеделник-събота;

7,00; 12,30 (само в петък); 17,00; 7,00 (събота); 17,00 (неделя)

5,50 – от понед. до петък; 12,30 – от понед. до неделя; 17,10 – от понед. до неделя; 7,30-събота и неделя

6,30 – от понеделник до неделя

7,25;13,00; 17,30-от понед.  до петък; 7,40-събота и неделя; 18,15-събота и неделя

6,30 – от понеделник до неделя

6,10; 17,30 – от понеделник до петък

6,10; 17,30 – от понеделник до петък

7,00; 12,30-само в петък; 17,00; 7,00 (събота); 17,00-неделя

18,10 -от понеделник до събота

7,00; 12,30-само в петък; 17,00; 7,00-събота; 17,00-неделя

6,10; 17,30 – от понеделник до петък;

6,30; 7,15; 8,15; 9,00; 14,30-от понеделник до събота; 16,00-от понед. до събота;

6,10; 17,30-от понеделник до петък;

7,25; 13,00; 17,30; 7,40-събота и неделя; 18,15-събота и неделя;

7,25; 13,00; 17,30-събота и неделя; 18,15-събота и неделя;

5,50-от понед. до петък; 12,30; 17,10; 7,30-събота и неделя;

6,00; 8,30; 14,00; 17,00-неделя;

7,00; 12,30-само петък; 17,00; 7,00-събота; 17,00-неделя;

5,50-от понед. до петък; 12,30; 17,10; 7,30-събота и неделя;

5,50-от понед. до петък; 12.30; 17,10; 7,30-събота и неделя;

Маршрутни разписания – Берковица