ДОБРЕ ДОШЛИ В ОФИЦИАЛНИЯ УЕБСАЙТ НА

Община Берковица

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
ПОВТОРНО ОТЛИЧЕНА ОБЩИНА

КРИСТАЛЕН ПРИЗ И ЕВРОПЕЙСКИ ЕТИКЕТ ЗА ИНОВАЦИИ И ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНО НИВО

Присъждането на „етикета“ с трайност 2 години удостоверява, че община Берковица прилага ефективно Дванадесетте принципа на добро демократично управление на местно ниво. Общината печели през 2022г. за 2-ри път престижната награда след спечелването й и през 2020г.

Дванадесетте принципа са както следва:
1. Честно провеждане на изборите, представителност и гражданско участие;
2. Отзивчивост;
3. Ефикасност и ефективност;
4. Откритост и прозрачност;
5. Върховенство на закона;
6. Етично поведение;
7. Компетентност и капацитет;
8. Иновации и отвореност за промени;
9. Устойчивост и дългосрочна ориентация;
10. Стабилно финансово управление;
11. Човешки права, културно разнообразие и социално единство;
12. Отчетност;

ОТЛИЧЕНА ОБЩИНА

Център за административно обслужване на граждани - Работно време

ПОНЕДЕЛНИК

8:30 до 17:00 ч.

ВТОРНИК

8:30 до 17:00 ч.

СРЯДА

8:30 до 17:00 ч.

ЧЕТВЪРТЪК

8:30 до 17:00 ч.

ПЕТЪК

8:30  до 17:00ч.

Община Берковица е двукратно отличена с ЕВРОПЕЙСКИ ЕТИКЕТ ЗА ИНОВАЦИИ И ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНО НИВО

КМЕТ ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Радослав Найденов

Тел: 0953/ 88 400 и 0953/88 404
e-mail: kmet@berkovitsa.com

Приемен ден:  понеделник  13:30ч.
Записването за приемния ден се извършва в Общинска администрация - Берковица, пл. „Йордан Радичков“ 4, в стая 201.

Радослав Найденов
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Иван Кирилов

 

Приемен ден:
Четвъртък от  13:30 ч. до 15:30 часа
Записването се извършва в ОбА – Берковица, стая 211

IMG_28911

Заседания на
Общински Съвет Берковица

Гледайте видео регистрациите на заседанията на Общинския Съвет на Община Берковица. Всяко заседание се излъчва в реално време чрез съответния You Tube канал на Община Берковица, а след това можете да видите регистрациата му по всяко време в архива от видеа в същия You Tube канал.