Електронни услуги, Община Берковица

Електронни услуги на Община Берковица

ПОРТАЛ НА ЕЛЕКТРОННИТЕ УСЛУГИ

Електронни услуги, предоставени от ДАЕУ, чрез Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронна услуга

За пълноценно използване на електронните услуги, предлагани от общинска администрация Берковица, е необходимо да притежавате ПИК код от НОИ (изваждането е безплатно) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни услуги

Заявяват се услуги, които са включени в единния модел на Държавната агенция за електронно управление. Предлаганите услуги са в общо централизирано заявление, което се подава чрез портала eGov.bg

 logo1

Административен регистър

Съдържа информация за всички услуги, които се предоставят от общинска администрация Берковица и дава възможност за изтегляне на бланките и заявленията към тях. В последствие могат да бъдат връчени чрез Системата за сигурно електронно връчване

 logo-gerb

Система за сигурно електронно връчване

Чрез Системата за сигурно електронно връчване може да връчите или получите документ от общинска администрация Берковица. Изисква се ПИК код от НАП или от НОИ, или Квалифициран електронен подпис

 key-icon

Портал за отворени данни

Порталът за отворени данни съдържа информация за всички публични регистри на общините

 OpenData

или заредете следния адрес: https://auslugi.com/public/index.php?/Unit/berkovitsa/

Вашият коментар