Програми на Община Берковица

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДОМ ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С ДЕМЕНЦИЯ С. БИСТРИЛИЦА ЗА 2020 ГОДИНА – приет с реш. 685 от  прот. 33 от 25.06.2021 г.

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД И ДРУГИ ГРАЖДАНИ В УЯЗВИМО СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ, ЖИВЕЕЩИ В СХОДНА НА РОМИТЕ СИТУАЦИЯ (2021-2023г.) – приета с реш. 707 от прот.33 от 25.06.2021 г.

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 ГОДИНА – приет с реш. 622/прот. 31 от 23.04.2021г.

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА за 2023 година – приет с реш. 1392/прот. 68 от 24.03.2023г.

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА за 2022 година – приет с реш. 994/прот.47 от 25.03.22г.

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА за 2020 година – приет с реш. 282/прот.12 от 29.05.2020 г.

КУЛТУРЕН И СПОРТЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА за 2023 година – изм. и доп. с реш. 1388/прот. 68 от 24.03.23 г.

КУЛТУРЕН И СПОРТЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА за 2022 година – изм. и доп. с реш 818/прот. 37 от 24.09.21г.

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА 2020 г. – приета с реш. 156/прот .7 от 28.02.2020 г.

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА 2019 г. – приета с реш. 1538/прот. 75 от 28.02.2019г.

ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ-ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА-БЕРКОВИЦА – приета с решение 626/прот. 39 от 21.12.2016г.

ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА за периода 2012-2021 година – изм. и допл. с реш.520/прот. 34 от 30.09.2016 г.

КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА ПЕРИОД 2022-2024 година – приетa с реш. 984/прот. 47 от 25.03.2022 г.

КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА за периода 2019 – 2020 година – приета с реш. 158/прот. 7 от 28.02.20г.

ПРОГРАМА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА 2017-2021 година – приета с реш. 830/прот. 47 от 26.05.2017г.

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СТРАТЕГИЯ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

ПРАВИЛНИК ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ НА СТУДЕНТИ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА изм. и допъл. с реш. 1569/прот. 77 от 29.03.2019 г.

ПРАВИЛНИК ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ НА ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – изм. и допъл. с реш. 977/прот. 46 от 25.02.2022 г.

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА РОМИТЕ 2014-2020г.

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ през 2019 година – доп. с реш. 44/прот. 3 от 04.12.2019г.

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ през 2020 година – приета с реш. 107/прот. 6 от 31.01.2020г.

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ през 2021 година – приета с реш. 512/прот. 26 от 29.01.2021г.

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ  през 2022 година – приета с реш. 932/прот. 45 от 28.01.22г.

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ  през 2023 година – изм. и доп. с реш. 1544/прот. 74 от 24.08.23г.

СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2022 – 2023 г. – приета с реш.930/прот. 45 от 28.01.22г.

ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСТНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА ПЕРИОДА 2012 – 2020 г.

ПРАВИЛА И МЕТОДИКА ЗА МОНИТОРИНГ, КОНТРОЛ И ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА  КОНКРЕТНИ ПОЛИТИКИ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРКОВИЦА

ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 2021 -2028 г. – приета с реш.1132/прот. 53 от 29.07.22г.

ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА ПЕРИОД НА ДЕЙСТВИЕ 2016-2020 Г.

ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА ПЕРИОДА 2021-2023 ГОД. – приета с реш. 570/прот. 28 от 26.02.21г.

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА 2021-2028 г. – приета с реш.1131/прот. 53 от 29.07.22г.

  •  

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ ЗА 2015-2020 г.

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОБЩИНСКИТЕ КОНЦЕСИИ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА 2018 г. приет с реш.1285/прот. 65 от 27.07.2018 г.

ПРОГРАМА ЗА ЕДНОКРАТНО ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ 2023 година – приета с реш. 1533/прот. 73 от 28.07.23 г.

ПРОГРАМА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ през 2022 година – приета с реш. 1120/прот. 53 от 29.07.22 г.

ПРОГРАМА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ  през 2021 ГОДИНА – приета с реш. 675/прот. 32 от 28.05.21г.

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО за периода 2022-2024 година – приета с реш. 1337/прот. 64 от 27.01.23г.

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО за 2020 година – приета с реш.283/прот. 12 от 29.05.2020 г.

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО – приета с реш. 1624/прот. 79 от 30.05.19г.

СТРАТЕГИЯ И ПЛАН ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНИЯ СГРАДЕН ФОНД НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ДО 2030 г. – приета с реш.503/прот.25 от 18.12.2020г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА ЗА 2020 г.приет с реш. 481/прот. 25 от 18.12.20 г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА ЗА 2021 г. приет с реш. 887/прот. 43 от 17.12.21г.

ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА 2014-2020 г. – приета с реш. 911/прот. 43 от 17.12.2021 г.

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, ДЕЙНОСТТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА ФОНД „ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ“ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – приета с реш. 910/прот. 43 от 17.12.2021 г.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

МОЖЕ БИ ВИ ИНТЕРЕСУВА И :

Лого Община Берковица
Актуални Новини

СПИСЪК НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И НА СЕСИЯ НА ОбС – БЕРКОВИЦА НА 20.09.2023 г.

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА18 септември 2023 г. (понеделник) – 14:00 часа 1.Докладна РД-92-00-2706 относно приемане на отчета

ВИЖТЕ ОЩЕ »
ПОПУЛЯРНИ ЕТИКЕТИ
covid-19 (28) Кмет на Община Берковица (62) Културен център "Йордан Радичков" (10) МИГ Берковица и Годеч (25) НЧ "Иван Вазов - 1872" (10) ОП Региони в растеж (18) Образование (41) Община Берковица (569) Общинска администрация-Берковица (86) Общински съвет-Берковица (36) Обява (33) Природни забележителности (21) Проект енергийна ефективност (12) СУТ (17) административни услуги (13) берковица (17) берковската духова музика (10) вик берковица (13) дневен ред (16) заповед (15) заповеди на кмета (23) избори (10) кмет община берковица (22) конкурс (13) културни забележителности (17) музеен комплекс - Берковица (25) общинска администрация (56) общински съвет - берковица (9) обява община берковица (12) обявление (88) обявление отдел СУТ (27) отдел строителство (23) подробен устройствен план (11) поздравителен адрес (23) проект (13) противоепидемични мерки (27) редовна сесия (16) социални дейности (14) социални услуги (12) спорт (12) спортни клубове (11) съобщение (14) туризъм (32) уведомление (12) услуги (13)
QR Code

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ - АКТУАЛНО

Лого Община Берковица
Актуални Новини

НА ВНИМАНИЕ НА КАНДИДАТИТЕ, ВЗЕЛИ УЧАСТИЕ В ПОДБОРА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЗДРАВЕН МЕДИАТОР“, С. ЗАМФИРОВО

Комисия, назначена със Заповед РД-15-647/15.09.2023 г. за провеждана на подбора за длъжността „Здравен медиатор“, с . Замфирово, уведомява кандидатите допуснати до

ВИЖТЕ ОЩЕ »
мобилно приложение
Актуални Новини

МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ VISIT BERKOVITSA ЩЕ ИНФОРМИРА ПОСЕТИТЕЛИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Мобилно приложение Visit Berkovitsa ще ориентира туристите, посещаващи нашия град. Община Берковица стартира безплатно мобилно приложение Visit Berkovitsa. Изработката и

ВИЖТЕ ОЩЕ »

Запишете се за нашия Е-Бюлетин

Newsletter - Община Берковица

Имате Въпроси?
С радост ще Ви отговорим!

Facebook Twitter Email Pinterest linkedin WhatsApp WhatsApp Telegram Viber
Този уебсайт използва бисквитки за подобряване на посетителското преживяване. Използвайки уебсайта Вие се съгласявате с тяхното приложение в законовите рамки.