Образование

Образование

 

ГРАФИК ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

 

Документи по РМС 704 от 5.10.2018 г.

Първо основно училище „Никола Йонков Вапцаров“

Второ основно училище „Христо Смирненски“

Трето основно училище „Иван Вазов“

Четвърно основно училище „Георги Сава Раковски“

Професионална гимназия „Д-р Иван Панов“

Лесотехническа професионална гимназия

Център за специална образователна подкрепа

Център за подкрепа за личностно развитие

Основно училище – с. Бързия

Основно училище – с. Замфирово

Детска градина „Малина“

Детска градина „Пролетна дъга“

Детска градина „Звънче“

Детска градина „Васил Левски“ – с. Бързия

 Детска градина „Червената шапчица“ – с. Боровци

Детска градина „Детелина“ – с. Замфирово

Бюджет

Деца с изявени дарби