Образование

Образование

ГРАФИК ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 година

СИСТЕМА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦАприета с решение №575 от Протокол №28/26.03.2021 г.

Документи по РМС 704 от 5.10.2018 г.

Бюджет

Деца с изявени дарби