Национална програма по енергиина ефективност

Национална програма по енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Регистър на сдруженията Регистър за изпълнение на национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Съгласие и образец от подпис Методически указания Покана за общи събрание на съсобствениците на етажната собственост Протокол Протокол за проведено общо събрание на етажната собственост Сп...

Continue reading