Национална програма по енергиина ефективност

Лого Община Берковица

Енергийна ефективност на жилищни сгради по Национален план за възстановяване и устойчивост

1.Информация за кандидатстване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради 2.Насоки за кандидатстване по процедура Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд 3.Създаване на сдружение н...

Continue reading

Национална програма по енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Регистър на сдруженията Регистър за изпълнение на национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Съгласие и образец от подпис Методически указания Покана за общи събрание на съсобствениците на етажната собственост Протокол Протокол за проведено общо събрание на етажната собственост Сп...

Continue reading