Комисии

Постоянни комисии в Общински съвет

СПИСЪК
НА КОМИСИИТЕ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА
МАНДАТ 2019-2023

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

1.Калин Статков – председател
2.Мирослав Илиев
3.Милован Жан Панталеев
4.Любомир Тодоров
5.Надя Кралева – Павлова

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

1.Надя Кралева–Павлова – председател
2.Любомир Тодоров
3.Гроздан Генов
4.Инж. Милчо Доцов
5.Калин Статков

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

1.д-р Георги Зарков – председател
2.д-р Иван Иванов
3.инж. Даниел Доцов 
4.Елина Маркова
5.Мирослав Илиев

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА, МЛАДЕЖТА, СПОРТА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА

1.Горан Атанасов – председател
2.Пламен Илиев
3.инж. Ангел Ангелов
4.инж. Милчо Доцов
5.Надя Кралева – Павлова

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТУРИЗЪМ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ

1.Гроздан Генов- председател
2.инж. Даниел Доцов
3.Горан Атанасов
4.д-р Иван Иванов
5.Добромир Йоцов

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО /ТСУ/

1. Добромир Йоцов – председател
2. д-р Георги Зарков
3. Георги Иванов
4. Любомир Тодоров
5. Калин Статков

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ

1.Пламен Гришев – председател
2.инж. Ангел Ангелов
3.д-р Георги Кръстев
4.Гроздан Генов
5.д-р Иван Иванов

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКА, СОЦИАЛНА , ЕТНИЧЕСКА И ДЕМОГРАФСКА ИНТЕГРАЦИЯ И ВРЪЗКИ С ГРАЖДАНСКИ ОБЩЕСТВА

1.Георги Иванов – председател
2.инж. Милчо Доцов
3.Милован Жан Панталеев
4.Мирослав Илиев
5.Елина Маркова

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

1.Елина Маркова – председател
2.Милова Жан Панталеев
3.Горан Атанасов
4.Георги Евгениев
5.инж. Даниел Доцов