Общински съвет

Общински съвет на град Берковица

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Иван Кирилов

Роден в гр. Берковица, женен.
Завършил средното си образование в гр. Берковица
ПГ “Д-р Иван Панов” и висше икономическо
в УНСС гр. София

Професионална дейност:
2000 г. – 2002 г. Управител ДВХД с. Бистрилица
2003 г. – 2011 г. Заместник кмет в Община Берковица
2016г. – 2019 г. Председател на Общински Съвет – Берковица
2020 г. до момента Директор ДПЛД с. Бистрилица

Приемен ден:
Четвъртък – от  13:30 ч. до 15:30 часа
Записването се извършва в ОбА – Берковица, стая 211

IMG_28911

Общинският съвет е орган на местното самоуправление и се избира от жителите на общината при условията и по ред,определени от закона. Общинският съвет се състои от избраните общински съветници и е с мандат 4 години.
Настоящият състав на Общински съвет – Берковица е избран съгласно Изборния кодекс с проведените  местните избори през ноември 2023 г. (мандат 2023-2027).
В този сайт ще намерите информация за организационната и политическата структура на Общински съвет – Берковица, както и за неговата работа – правилник, решения от заседания. Общинските съвети упражняват контрол над дейността на общинската администрация.
Общинският съвет има следната структура: Председател на Общински съвет, председатели на комисии на Общинския съвет.
Общинският съвет приема правилници, наредби, решения по въпроси от местно значение.

 

Related Posts