Общински съвет

Общински съвет на град Берковица

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Деян Еленков

Роден на 26.01.1985 г. в град Берковица
Българин, Българско гражданство, Женен

Образование:
1999-2004г. Лесотехническа Професионална Гимназия – гр. Берковица
2012г.  – Професионална квалификация по професия „Водач на МПС за обществен превоз”, специалност „Вътрешни и международни превози на товари”
2012г. – 2013г. Лесотехническа професионална гимназия, професионална квалификация
2013г. – Професионална компетентност за автомобилен превоз на товари
2004г. – 2016г. Лесотехнически университет, семестриално завършен

Приемен ден:
Понеделник – от  10:00 ч. до 12:00 часа
Записването се извършва в ОбА – Берковица, стая 211

DElenkov (2)

Общинският съвет е орган на местното самоуправление и се избира от жителите на общината при условията и по ред,определени от закона. Общинският съвет се състои от избраните общински съветници и е с мандат 4 години.
Настоящият състав на Общински съвет – Берковица е избран съгласно Изборния кодекс с проведените  местните избори през ноември 2019 г. (мандат 2019-2023).
В този сайт ще намерите информация за организационната и политическата структура на Общински съвет – Берковица, както и за неговата работа – правилник, решения от заседания. Общинските съвети упражняват контрол над дейността на общинската администрация.
Общинският съвет има следната структура: Председател на Общински съвет, председатели на комисии на Общинския съвет. Председател е Деян Еленков.
Общинският съвет приема правилници, наредби, решения по въпроси от местно значение.