Общински съвет на град Берковица

Лого Община Берковица

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ за Сесия на 26 април 2024 г. Постоянна комисия по бюджет, финанси и следприватизационен контрол; Постоянна комисия по обществен ред, сигурност, спорт, младежки дейности, връзка с гражд...

Continue reading

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

Отчети

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2022/2023г. в ОБЩИНА БЕРКОВИЦА - приета с реш. 1504/прот. 73 от 28.07.23г. ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА МУЗЕЕН КОМПЛЕКС – БЕРКОВИЦА ПРЕЗ ИЗМИНАЛАТА 2023 ГОДИНА, ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА 2024 ГОДИН...

Continue reading

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

СЪДЕБНИ РЕШЕНИЯ

Определение 7566 на ВАС - публикувано на 25.01.2024 г. Определение 442 на АС - публикувано на 25.01.2024 г. Определение 7716 на ВАС - публикувано на 08.12.2022 г. Определение 7323 на ВАС - публикувано на 08.12.2022 г. Определение 6158 на ВАС - публикувано на 08.12.2022 г. Определение 179 на АС - публикувано на 08.12.2022 г. Опр...

Continue reading

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ПРОЕКТО НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

СПРАВКА по чл. 26 ал. 5 от Закона за нормативните актове за постъпили предложения по Проект на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Берковица - публикувано на 01.03.2024 г.Изтегляне

Continue reading

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

Питания и отговори

Съветник: Зоя Иванова, Милован Жан - питане Съветник: Зоя Иванова, Милован Жан - питане Съветник: Ангелина Николова - питанеКмет: Радослав Найденов - отговор ОТГОВОР на поставени въпроси - Кмет: Димитранка Каменова - публикувано на 23 април 2023 г. ОТГОВОР на поставени въпроси - Кмет: Димитранка Каменова  -Съветник: Калин Статков - п...

Continue reading

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

Програми на Община Берковица

ПРОГРАМА НА КМЕТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА 2023-2027 г. - приета с реш. 72/прот. 5 от 26.01.2024 г. ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА  ЗА ПЕРИОДА 2022-2024 г. – приета с реш. ...

Continue reading