Общински съвет на град Берковица

Декларации и регистър на декларациите по ЗПКОНПИ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕРКА НА ДЕКЛАРАЦИИ И ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА МАНДАТ 2019-2023 ГОДИНА 2020 година ДОКЛАД РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ НА КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА 1. Атанас Атанасов 2. Валери Петров 3. Рангел Ангело...

Continue reading

Общински съвет на град Берковица

Списък на допуснатите до участие кандидати за съдебни заседатели към Районен съд – Берковица, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и препоръки и документи по чл. 68, ал. 3, т. 9 от Закона за съдебната власт - публикувано на 18.11.2020 г. Докладна записка за представяне на кандидатури за съдебни заседатели за Районен съд...

Continue reading

Питания и отговори

-Съветник: Красимир Статков - питане Кмет: Димитранка Каменова - отговор   -Съветник: Красимир Статков - питане Кмет: Димитранка Каменова - отговор   -Съветник: Красимир Статков - питане Кмет: Димитранка Каменова - отговор   -Съветник: Красимир Статков - питане Кмет: Димитранка Кменова - отговор   - Съветник: Еман...

Continue reading

Протоколи

Протокол №40 от проведена сесия на Общински съвет - Берковица на 9 ноември 2021 г. Протокол №39 от проведена сесия на Общински съвет - Берковица на 29 октомври 2021 г. Протокол №38 от проведена сесия на Общински съвет - Берковица на 29 септември 2021 г. Протокол №37 от проведена сесия на...

Continue reading

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

Наредби в Община Берковица

СИСТЕМА за приемане на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Община Берковица - приета с реш.575/прот.28 от 26.02.2021г. НАРЕДБА за  определяне на местни такси, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи от общинския поземлен фонд - приета с реш. 344/прот.15 от 26.10.2012г. НАРЕД...

Continue reading

Постоянни комисии в Общински съвет

СПИСЪК НА КОМИСИИТЕ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА МАНДАТ 2019-2023 ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА 1.Калин Статков - председател 2.Мирослав Илиев 3.Милован Жан Панталеев 4.Любомир Тодоров 5.Надя Кралева – Павлова ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ 1.На...

Continue reading

Общински съвет на град Берковица

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Деян Еленков Роден на 26.01.1985 г. в град БерковицаБългарин, Българско гражданство, ЖененОбразование:1999-2004г. Лесотехническа Професионална Гимназия – гр. Берковица2012г.  – Професионална квалификация по професия „Водач на МПС за обществен превоз”, специалност „Вътрешни и международни превози ...

Continue reading