Екология

ИНВЕСТИЦИОННИ НАМЕРЕНИЯ

Обява за инвестиционно предложение "Мост, находящ се в местността "Лонжара", град Берковица между ул. "Берковска река", ул. "Здравец" и проект за подпорни стени от двете страни на моста с дължина 30 м на изток и 150 м. на запад по поречието на реката" - публикувано на 13.05.2020 г.     1. Инвестиционно предложение ...

Continue reading

РАЙОНИ ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

РАЙОН ЗАБЕЛЕЖКА ПОНЕДЕЛНИК   Първи район в град Берковица с 1 кола Кв. „Беговица”, ЖК „Заряница”, ул. „Кирил и Методий”, ул. „Берковска река”, ул. „Пирин”, района на бившето ЦКС, Топливо Втори район в град Берковица с 1 кола Централна градска част: ул. „Ал. Стамболийски”, пл. „Йордан Радичков”, ул. „Тинтява...

Continue reading

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕННИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 2015-2020 г.

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 2015-2020 г. АКТУАЛИЗИРАНА ПРОГРАМА за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Берковица – 2013 год. РЕГИСТЪР НА ПЛОЩАДКИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДАВАНЕ НА РАЗДЕЛНО СЪБРАНИ ОТПАДЪЦИ ОТ ДОМАКИНСТВАТА

Continue reading

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

„Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР по реконструкция и рехабилитация на  водопроводна мрежа на улици в град Берковица и улици/общински път  в селата Бързия,.Боровци, Слатина и Котеновско шосе на община Берковица по пет  обособени позиции: Обособена позиция №5 Инженеринг-проектиране, упражнява...

Continue reading

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Уведомяваме Ви, че Община Берковица  има следното инвестиционно предложение:     „Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР по реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа на улици в Община Берковица” - Обособена позиция №3 „Инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълн...

Continue reading

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Уведомяваме Ви, че Община Берковица  има следното инвестиционно предложение:   „Ремонт и рехабилитация на  площадно пространство“  с. Замфирово.” Характеристика на инвестиционното предложение: Резюме на предложението   Цел на заданието за проектиране: Да се обособи достъпа до зоната за отдих и почивка на посетителите  и обо...

Continue reading

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Уведомяваме Ви, че Община Берковица  има следното инвестиционно предложение: Изработване на комплексен проект „Подобряване и обновяване на инфраструктурата в гробищен парк гр. Берковица“ за финансиране по мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Прог...

Continue reading

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Уведомяваме, че Община Берковица  има следното инвестиционно предложение: Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР по реконструкция и рехабилитация на  водопроводна мрежа на улици в град Берковица и улици/общински път  в селата Бързия, Боровци, Слатина и Котеновско шосе на община Берковица по пет  ...

Continue reading

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение „Изготвяне на инвестиционен проект за закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци на територията на община Берковица“.

Continue reading