Транспорт

Часовника кула в Берковица

Транспорт в Община Берковица

УВЕДОМЛЕНИЕ за разпределяне на средствата по чл. 2, ал. 1 от Постановление № 326 на Министерски съвет от 12 октомври 2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2021 г. СПРАВКА за предоставените на всеки един от превозвачите, осъществяващи превози на територията на общината, средства за компенсиране на...

Continue reading