КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

Отчет капиталови разходи м. август 2021 г. Отчет капиталови разходи м. юни 2021 г. Отчет капиталови разходи м. май 2021 г. Отчет капиталови разходи м. април 2021 г. Отчет капиталови разходи м. март 2021 г. Отчет капиталови разходи м. февруари 2021 г. План на капиталови разходи за 2021 г.

Continue reading

КАСОВИ ОТЧЕТИ

Касов отчет м. август 2021 г. Касов отчет м. юли 2021 г. Тримесечни касови отчети към 30.06.2021г. Касов отчет м. юни 2021 г. Касов отчет м. май 2021 г. Касов отчет м. април 2021 г. Тримесечни касови отчети към 31.03.2021г. Касов отчет за м. март 2021 г. Касов отчет за м. февруари 2021 г. Касов отчет за м. януари 2021 г. Ка...

Continue reading

БЮДЖЕТ

Бюджет 2021 ПРОЕКТО БЮДЖЕТ 2021 Капиталови разходи към 30.09.2020 г. Отчет за изпълнение на бюджета за 2019 година Бюджет 2020 Решение за приемане на Бюджет 2020 Протокол от публично обсъждане на Бюджет 2020 Касов отчет за м. януари 2020 г. Касов отчет за м. декември 2019 г. ПРОЕКТО БЮДЖЕТ 2020 ГОДИНА Ка...

Continue reading