ГФО и ОДИТНИ ДОКЛАДИ

ГФО за 2020 година и одитен доклад Приложение към ГФО 2019 г. Отчет за касово изпълнение, средства от ЕС и чужди средства за 2019 г. ОПР за 2019 г. Баланс за 2019 г. Одитен доклад за заверка на ГФО на Община Берковица за 2019 г.

Continue reading

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

Отчет капиталови разходи м. май 2022 г. Отчет капиталови разходи м. април 2022 г. Отчет капиталови разходи м. март 2022 г. План 2022 г. Отчет капиталови разходи м. февруари 2022 г. Отчет капиталови разходи м. януари 2022 г. - няма Отчет капиталови разходи м. декември 2021 г. Отчет капиталови разходи м. ноември 2021 г. Отчет к...

Continue reading

КАСОВИ ОТЧЕТИ

Касови отчети м. май 2022 г. Касови отчети м. април 2022 г. Касови отчети м. март 2022 г. Касови отчети м. февруари 2022 г. Касови отчети м. януари 2022 г. ********************2021 година********************** Тримесечни касови отчети към 31.12.2021г. Касови отчети м. декември 2021 г. Касови отчети м. ноември 2021 г. Касови ...

Continue reading

БЮДЖЕТ

БЮДЖЕТ 2022 година ПРОЕКТО БЮДЖЕТ 2022г.: проекто Бюджет 2022г. - приходи; проекто Бюджет 2022г. - разходи; Бюджет 2021 ПРОЕКТО БЮДЖЕТ 2021 Капиталови разходи към 30.09.2020 г. Отчет за изпълнение на бюджета за 2019 година Бюджет 2020 Решение за приемане на Бюджет 2020 Протокол от публично обсъждане на Бюджет 2020 Касов отчет за м....

Continue reading