Лого Община Берковица

ГФО и ОДИТНИ ДОКЛАДИ

ГФО за 2022 година и одитен доклад ГФО за 2021 година и одитен доклад ГФО за 2020 година и одитен доклад Приложение към ГФО 2019 г. Отчет за касово изпълнение, средства от ЕС и чужди средства за 2019 г. ОПР за 2019 г. Баланс за 2019 г. Одитен доклад за заверка на ГФО на Община Берковица за 2019 г.

Continue reading

Лого Община Берковица

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

Отчет капиталови разходи м. април 2024 г. Отчет капиталови разходи м. март 2024 г. Отчет капиталови разходи м. декември 2023 г. Отчет капиталови разходи м. ноември 2023 г. Отчет капиталови разходи м. октомври 2023 г. Отчет капиталови разходи м. септември 2023 г. Отчет капиталови разходи м. август 2023 г. Отчет капиталови разхо...

Continue reading

Лого Община Берковица

КАСОВИ ОТЧЕТИ

Касови отчети м. април 2024 г. Тримесечни касови отчети към 31.03.2024 г. Касови отчети м. март 2024 г. Касови отчети м. февруари 2024 г. Касови отчети м. януари 2024 г. Тримесечни касови отчети към 31.12.2023 г. Касови отчети м. декември 2023 г. Касови отчети м. ноември 2023 г. Касови отчети м. октомври 2023 г. Тримесечни к...

Continue reading

Лого община Берковица

БЮДЖЕТ

БЮДЖЕТ 2024г. ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА 2024 г. СПОРТЕН КАЛЕНДАР 2024 г. КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР 2024 г. ПРОЕКТ ПРИХОДИ 2024 г. ПРОЕКТ РАЗХОДИ 2024 г. ************************************* БЮДЖЕТ 2023г. Отчет за изпълнение на бюджета за 2022 г. ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА БЮ...

Continue reading