Програми

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

Програми на Община Берковица

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА РАВЕНСТВО, ПРИОБЩАВАНЕ И УЧАСТИЕ НА РОМИТЕ 2024-2030г. - приет с реш. 181/прот. 9 от 26.04.2024 г. ПРОГРАМА НА КМЕТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА 2023-2027 г. - приета с реш. 72/пр...

Continue reading