АКТУАЛНО

НАГРАДЕНИ ДЕЙЦИ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

ПРОТОКОЛ  № 32/06.03.1998 г., Решение № 369

– Павлина Иванова Филипова
– Георги Ганчев Костов
Почетен знак на Община Берковица

ПРОТОКОЛ  № 39/ 03.09.1998 г., Решение  № 459

Йордан Радичков – писател
Акад. Георги Близнаков – учен
Доньо Донев – художник
Милан Василев Миланов – председател на БРО
Геройко Милчев – учител-историк и краевед
Иван Бутаков – художник- фотограф
Почетен знак на Община Берковица

 ПРОТОКОЛ  № 40/ 29.09.1998 г., Решение № 470.2.

Христо Михайлов Христов – художник
Красимир Георгиев Цветков – за принос в читалищната дейност
Арх. Костадин Йоцов – за принос в градоустройството
Аврам Николов Бисеров – за принос в областта на библиотечното дело
Димитър Николов Леков – за принос в областта на туризма

ПРОТОКОЛ  № 43 /29.10.1998 г., Решение 478

–         Евгений Бакърджиев – почетен знак на гр. Берковица

ПРОТОКОЛ  № 44 /17.12.1998 г., Решение № 508

–         Александър Фол – почетен знак и почетна грамота

 

ПРОТОКОЛ  № 12/ 05.09.2000 г., Решение 187

– Кузман Илиев – за принос и заслуги в планинското спасително дело и туризъм /почeтен гражданин на Берковица/
– Валя Балканска – връчен ключ на гр. Берковица
– Орлин Горанов – връчен ключ на гр. Берковица

 

ПРОТОКОЛ  № 22/ 03.09.2001 г., Решение 373

Тамаш Майер – почетен гражданин
Д-р Георги  Найденов Гиздов – почетен гражданин

С ПОЧЕТНИ ГРАМОТИ “За принос в развитието на Община Берковица”

– Никола Василев
– Иван Петров
– Инж. Георги Евстатиев
– Проф. д-р Ангел Кирков
– Георги Крумов
– Ангел Илиев
– Д-р Михаил Иванов
– Инж. Ангел Тимчев
– Венцислав Воденичаров

ПРОТОКОЛ  № 29/ 21.08.2002 г., Решение 571

–         инж. Ангел Гаврилов Тимчев – за почетен гражданин на гр. Берковица.

 

ПРОТОКОЛ  № 12/ 23.07.2004 г., Решение 223

– инж. Павел Костадинов Павлов –  почетен гражданин
– Тодор Павлов Тодоров –
почетен гражданин

ПРОТОКОЛ  № 26/ 26.08.2005 г., Решение 527

– проф. д-р Александър Чирков – почетен гражданин
– доц.д-р Стоян Ранков – почетен гражданин
– Пиет Майер – почетен гражданин

ПРОТОКОЛ  № 42/ 28.07.2006 г., Решение № 864

–         инж. Любомир Петров Петров – почетен гражданин

 ПРОТОКОЛ  № 57/ 27.07.2007 г., Решение № 1099

– инж. Георги Петков Евстатиев – почетен гражданин

 ПРОТОКОЛ №13/ 05.09.2008 г., Решение №252

–         Данаил Райков Филипов –  почетен граждани и почетен знак на Община Берковица

ПРОТОКОЛ  №28/ 31.07.2009 г-, Решение №546

– Красимир Георгиев Цветков – почетен гражданин и почетен знак на Община Берковица
– Петър Стефанов Петров –
почетен гражданин и почетен знак на Община Берковица

 

ПРОТОКОЛ  №41/ 30.07.2010 г.,  Решение №813

– Борис Цветков Костадинов – със званието „Почетен гражданин на гр. Берковица и общината
– Борис Борисов Илиев –
със званието „Почетен гражданин на гр. Берковица и общината
– Димитър Генков Гаврилов /посмъртно/ –
със званието „Почетен гражданин на гр. Берковица и общината”

 

ПРОТОКОЛ  № 59/29.07.2011 г.,  Решение №1124

         На основание Наредбата за символика и отличия на община Берковица, приета с Решение № 779 от Протокол № 38/28.05.2010 година, Общински съвет – Берковица

УДОСТОЯВА със званието „Почетен гражданин на гр. Берковица и общината”:

 1. Орлин Александров Горанов                            от гр. София

2. Доц. д–р Георги Тодоров Георгиев                  от гр. София

3. Парашкев Луканов Костадинов                     от гр. Берковица

ПРОТОКОЛ №50/21.11.2014Г. Решение №1234

1. Общински съвет – Берковица, на основание чл.21, ал. 1, т. 22 от ЗМСМА удостоява със званието „почетен гражданин” нашият съгражданин КРУМ НИКОЛОВ РАНЧЕВ, живущ в гр. Берковица, ул.Казаните, № 23А.

2. Във връзка с възникналото бедствие на 04.09.2014 година и участие на граждани от Община Берковица за намаляване щетите от бедствието /наводнение/ да се предложат и други заслужили граждани за следващ празник.

 ПРОТОКОЛ №31/02.09.2016 г., Решение №461

На основание чл. 5 и във връзка с чл. 58, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за символика и отличия на Община Берковица, Общински съвет – Берковица УДОСТОЯВА с наградата Почетен знак „За граждански принос“ – плакет на град Берковица и грамота за 2016 година: МАРЕН СТАНИСЛАУС

ПРОТОКОЛ №31/02.09.2016 г., Решение №462

На основание чл. 5 и във връзка с чл. 58, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за символика и отличия на Община Берковица, Общински съвет – Берковица УДОСТОЯВА с наградата Почетен знак „За граждански принос“ – плакет на град Берковица и грамота за 2016 година: НИКОЛА ИВАНОВ ВАСИЛЕВ

ЗАПОВЕД РД-15-437/31. 08. 2017 г. на КМЕТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

НОСИТЕЛИ НА ГОДИШНИТЕ НАГРАДИ ЗА ИЗКЛЮЧИТЕЛИН ПРИНОС КЪМ ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА 2017 ГОДИНА:

 1. ЦВЕТАНА ПЕТКОВА ТРЕНДАФИЛОВА

За активна обществена дейност, всеотдайна работа с деца, многобройни успехи на клуба по приложно колоездене и достойно представяне на Община Берковица

 1. ИВАН ПАВЛОВ

За принос в културния живот на Община Берковица, създаването и успешното развитие на  Младежки духов оркестър – Берковица

 1. ГОРАН АТАНАСОВ

За популяризиране на Община Берковица и Северозапада чрез своите произведeния

 1. ДЕВА-МАРИЯ ДРАГИЕВА

За многобройни успехи в леката атлетика и извоювана титла “Национална шампионка” на 800 метра  бягане за девойки

 1. КРИСТИЯН СТОЯНОВ

За изключителни постижения в биатлона, извоювано 5-то място на Световно първенство за младежи през 2017 г, достойно представяне и популяризиране на Община Берковица и Република България

 1. КАРЛА АСЕНОВА

По повод 180-годишнитата от рождението на Апостола на свободата за награда от Национален конкурс “Паметта за Левски днес”

 1. ВАЛЕНТИН ГЕРАСИМОВ

За принос в развитието на културния живот в Община Берковица в сферата на  музейното дело и изобразителното изкуство и по повод 60-годишния юбилей

 1. ПАВЛИНА ГЕОРГИЕВА

За дългогодишна активна дейност в сферата на предучилищното образование, доказана всеотдайност в учебно-възпитателната работа и като директор на ДГ “Звънче”

 1. РУМЯН ГОРКОВ

За принос в развитието и усъвършенстването на образованието и активна дейност в сферата на образованието и науката за популяризиране на Община Берковица в чужбина

ПРОТОКОЛ  № 67/ 03.09.2018 г., Решение  № 1326

Кристиян Иванов Стоянов – Почетен знак „За граждански принос“ – плакет на град Берковица и грамота за 2018 г.

ПРОТОКОЛ  № 67/ 03.09.2018 г., Решение  № 1327

Цветана Петкова Трендафилова – Почетен знак „За граждански принос“ – плакет на град Берковица и грамота за 2018 г.

ЗАПОВ Д № РД-15-362 /04.09.2018 г. на КМЕТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

НОСИТЕЛИ НА ГОДИШНИТЕ НАГРАДИ ЗА ИЗКЛЮЧИТЕЛИН ПРИНОС КЪМ ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА 2018 ГОДИНА:

 1. ГЕОРГИ КРАСИМИРОВ ГЕОРГИЕВ /ГЕРАСИМ/

За високи постижения в областта на музикалното изкуство и популяризиране на община берковица

 1. ВЕЛИСЛАВ ДИМИТРОВ ПАВЛОВ

За високи постижения в областта на киното и  популяризиране на Община Берковица

 1. ТОДОР КРАСИМИРОВ ИЛИЕВ

За всеотдайна работа с деца, многобройни успехи на клуба по волейбол и достойно представяне на Община Берковица

 1. ТОДОР ПЕТКОВ ПЕТКОВ

За принос в развитието на културния живот в Община Берковица и дългогодишна читалищна дейност

 1. ЙОРДАН РАДИЧКОВ – ВНУК

За принос в културния живот на Община Берковица и популяризиране на берковския край

ПРОТОКОЛ №83 от 30.08.2019 г.

– Ирина Николаевна – Почетен знак „За граждански принос“ – плакет на град Берковица и грамота за 2019 г.
– Димитър Радичков – Почетен знак „За граждански принос“ – плакет на град Берковица и грамота за 2019 г.
– Даниел Стефанов – Почетен знак „За граждански принос“ – плакет на град Берковица и грамота за 2019 г.
– Цветостин Цветков – Почетен знак „За граждански принос“ – плакет на град Берковица и грамота за 2019 г.

ПРОТОКОЛ 018 от 28.08.2020 г.

 • Милчо Спасов – „Почетен гражданин на град Берковица и Общината“ за 2020 г.
 • проф. Иванка Гергова – „Почетен гражданин на град Берковица и Общината“ за 2020 г.

ПРОТКОЛ №35 от 03.09.2021 г.

 • д-р Маргарита Стоичкова – Николова – „Почетен гражданин на град Берковица и Общината“ за 2021 г.
 • д-р Румен Димитров – „Почетен гражданин на град Берковица и Общината“ за 2021 г.
 • Сергей Цветков – Почетен знак „За граждански принос“ за 2021 г.
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

МОЖЕ БИ ВИ ИНТЕРЕСУВА И :

Лого Община Берковица
Актуални Новини

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА ОБЯВЛЕНИЕизх.Nо ОП-66-00-127 (60) от 12.05.2023 г. Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл. 108

ВИЖТЕ ОЩЕ »
ПОПУЛЯРНИ ЕТИКЕТИ
covid-19 (28) Бюджет (7) Дом за стари хора - Берковица (8) Кмет на Община Берковица (39) МИГ Берковица и Годеч (14) НЧ "Иван Вазов - 1872" (8) Образование (41) Община Берковица (439) Общинска администрация-Берковица (57) Общински съвет-Берковица (25) Обява (23) Природни забележителности (21) СУТ (17) административни услуги (13) берковица (17) велислав захариев (8) дневен ред (12) заповед (14) заповеди на кмета (23) избори (10) избори за Народно събрание (9) кмет берковица (8) кмет община берковица (14) конкурс (12) културни забележителности (17) музеен комплекс - Берковица (17) общинска администрация (55) общински съвет - берковица (8) обява община берковица (8) обявление (77) обявление отдел СУТ (13) основни училища (8) отдел строителство (22) поздравителен адрес (21) проект (12) противоепидемични мерки (27) редовна сесия (11) социални дейности (14) социални услуги (9) спорт (12) спортни клубове (11) съветници (9) съобщение (10) туризъм (32) услуги (13)
QR Code

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ - АКТУАЛНО

Велислав Захариев Вицешампион
Актуални Новини

ВЕЛИСЛАВ ЗАХАРИЕВ СТАНА ВИЦЕШАМПИОН НА БЪЛГАРИЯ ПО КЛАСИЧЕСКИ ШАХМАТ ЗА 2023 г. В ГРУПАТА НА 8-ГОДИШНИТЕ

От 2.06.23 г. до 8.06.2023 г., в курортния град Приморско се проведоха държавните индивидуални първенства по класически шахмат за момчета

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Лого Община Берковица
Актуални Новини

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТ „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА“ В „ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ – ГР. БЕРКОВИЦА”

Въз основа на представените документи Комисията, назначена със Заповед № РД-15-351/07.06.2023 г. на кмета на Община Берковица, по проект №BG05M9OP001-2.019-0019

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Лого Община Берковица
Актуални Новини

УВЕДОМЛЕНИЕ

Областно пътно управление – Монтана уведомява, че от утре, 10 юни 2023 година, се възстановява движението на камиони над 10

ВИЖТЕ ОЩЕ »

Запишете се за нашия Е-Бюлетин

Newsletter - Община Берковица

Имате Въпроси?
С радост ще Ви отговорим!

Facebook Twitter Email Pinterest linkedin WhatsApp WhatsApp Telegram Viber
Този уебсайт използва бисквитки за подобряване на посетителското преживяване. Използвайки уебсайта Вие се съгласявате с тяхното приложение в законовите рамки.