Почетни граждани

НАГРАДЕНИ ДЕЙЦИ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

ПРОТОКОЛ  № 32/06.03.1998 г., Решение № 369

– Павлина Иванова Филипова
– Георги Ганчев Костов
Почетен знак на Община Берковица

ПРОТОКОЛ  № 39/ 03.09.1998 г., Решение  № 459

Йордан Радичков – писател
Акад. Георги Близнаков – учен
Доньо Донев – художник
Милан Василев Миланов – председател на БРО
Геройко Милчев – учител-историк и краевед
Иван Бутаков – художник- фотограф
Почетен знак на Община Берковица

 ПРОТОКОЛ  № 40/ 29.09.1998 г., Решение № 470.2.

Христо Михайлов Христов – художник
Красимир Георгиев Цветков – за принос в читалищната дейност
Арх. Костадин Йоцов – за принос в градоустройството
Аврам Николов Бисеров – за принос в областта на библиотечното дело
Димитър Николов Леков – за принос в областта на туризма

ПРОТОКОЛ  № 43 /29.10.1998 г., Решение 478

–         Евгений Бакърджиев – почетен знак на гр. Берковица

ПРОТОКОЛ  № 44 /17.12.1998 г., Решение № 508

–         Александър Фол – почетен знак и почетна грамота

 

ПРОТОКОЛ  № 12/ 05.09.2000 г., Решение 187

– Кузман Илиев – за принос и заслуги в планинското спасително дело и туризъм /почeтен гражданин на Берковица/
– Валя Балканска – връчен ключ на гр. Берковица
– Орлин Горанов – връчен ключ на гр. Берковица

 

ПРОТОКОЛ  № 22/ 03.09.2001 г., Решение 373

Тамаш Майер – почетен гражданин
Д-р Георги  Найденов Гиздов – почетен гражданин

С ПОЧЕТНИ ГРАМОТИ “За принос в развитието на Община Берковица”

– Никола Василев
– Иван Петров
– Инж. Георги Евстатиев
– Проф. д-р Ангел Кирков
– Георги Крумов
– Ангел Илиев
– Д-р Михаил Иванов
– Инж. Ангел Тимчев
– Венцислав Воденичаров

ПРОТОКОЛ  № 29/ 21.08.2002 г., Решение 571

–         инж. Ангел Гаврилов Тимчев – за почетен гражданин на гр. Берковица.

 

ПРОТОКОЛ  № 12/ 23.07.2004 г., Решение 223

– инж. Павел Костадинов Павлов –  почетен гражданин
– Тодор Павлов Тодоров –
почетен гражданин

ПРОТОКОЛ  № 26/ 26.08.2005 г., Решение 527

– проф. д-р Александър Чирков – почетен гражданин
– доц.д-р Стоян Ранков – почетен гражданин
– Пиет Майер – почетен гражданин

ПРОТОКОЛ  № 42/ 28.07.2006 г., Решение № 864

–         инж. Любомир Петров Петров – почетен гражданин

 ПРОТОКОЛ  № 57/ 27.07.2007 г., Решение № 1099

– инж. Георги Петков Евстатиев – почетен гражданин

 ПРОТОКОЛ №13/ 05.09.2008 г., Решение №252

–         Данаил Райков Филипов –  почетен граждани и почетен знак на Община Берковица

ПРОТОКОЛ  №28/ 31.07.2009 г-, Решение №546

– Красимир Георгиев Цветков – почетен гражданин и почетен знак на Община Берковица
– Петър Стефанов Петров –
почетен гражданин и почетен знак на Община Берковица

 

ПРОТОКОЛ  №41/ 30.07.2010 г.,  Решение №813

– Борис Цветков Костадинов – със званието „Почетен гражданин на гр. Берковица и общината
– Борис Борисов Илиев –
със званието „Почетен гражданин на гр. Берковица и общината
– Димитър Генков Гаврилов /посмъртно/ –
със званието „Почетен гражданин на гр. Берковица и общината”

 

ПРОТОКОЛ  № 59/29.07.2011 г.,  Решение №1124

         На основание Наредбата за символика и отличия на община Берковица, приета с Решение № 779 от Протокол № 38/28.05.2010 година, Общински съвет – Берковица

УДОСТОЯВА със званието „Почетен гражданин на гр. Берковица и общината”:

 1. Орлин Александров Горанов                            от гр. София

2. Доц. д–р Георги Тодоров Георгиев                  от гр. София

3. Парашкев Луканов Костадинов                     от гр. Берковица

ПРОТОКОЛ №50/21.11.2014Г. Решение №1234

1. Общински съвет – Берковица, на основание чл.21, ал. 1, т. 22 от ЗМСМА удостоява със званието „почетен гражданин” нашият съгражданин КРУМ НИКОЛОВ РАНЧЕВ, живущ в гр. Берковица, ул.Казаните, № 23А.

2. Във връзка с възникналото бедствие на 04.09.2014 година и участие на граждани от Община Берковица за намаляване щетите от бедствието /наводнение/ да се предложат и други заслужили граждани за следващ празник.

 ПРОТОКОЛ №31/02.09.2016 г., Решение №461

На основание чл. 5 и във връзка с чл. 58, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за символика и отличия на Община Берковица, Общински съвет – Берковица УДОСТОЯВА с наградата Почетен знак „За граждански принос“ – плакет на град Берковица и грамота за 2016 година: МАРЕН СТАНИСЛАУС

ПРОТОКОЛ №31/02.09.2016 г., Решение №462

На основание чл. 5 и във връзка с чл. 58, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за символика и отличия на Община Берковица, Общински съвет – Берковица УДОСТОЯВА с наградата Почетен знак „За граждански принос“ – плакет на град Берковица и грамота за 2016 година: НИКОЛА ИВАНОВ ВАСИЛЕВ

ЗАПОВЕД РД-15-437/31. 08. 2017 г. на КМЕТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

НОСИТЕЛИ НА ГОДИШНИТЕ НАГРАДИ ЗА ИЗКЛЮЧИТЕЛИН ПРИНОС КЪМ ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА 2017 ГОДИНА:

 1. ЦВЕТАНА ПЕТКОВА ТРЕНДАФИЛОВА

За активна обществена дейност, всеотдайна работа с деца, многобройни успехи на клуба по приложно колоездене и достойно представяне на Община Берковица

 1. ИВАН ПАВЛОВ

За принос в културния живот на Община Берковица, създаването и успешното развитие на  Младежки духов оркестър – Берковица

 1. ГОРАН АТАНАСОВ

За популяризиране на Община Берковица и Северозапада чрез своите произведeния

 1. ДЕВА-МАРИЯ ДРАГИЕВА

За многобройни успехи в леката атлетика и извоювана титла “Национална шампионка” на 800 метра  бягане за девойки

 1. КРИСТИЯН СТОЯНОВ

За изключителни постижения в биатлона, извоювано 5-то място на Световно първенство за младежи през 2017 г, достойно представяне и популяризиране на Община Берковица и Република България

 1. КАРЛА АСЕНОВА

По повод 180-годишнитата от рождението на Апостола на свободата за награда от Национален конкурс “Паметта за Левски днес”

 1. ВАЛЕНТИН ГЕРАСИМОВ

За принос в развитието на културния живот в Община Берковица в сферата на  музейното дело и изобразителното изкуство и по повод 60-годишния юбилей

 1. ПАВЛИНА ГЕОРГИЕВА

За дългогодишна активна дейност в сферата на предучилищното образование, доказана всеотдайност в учебно-възпитателната работа и като директор на ДГ “Звънче”

 1. РУМЯН ГОРКОВ

За принос в развитието и усъвършенстването на образованието и активна дейност в сферата на образованието и науката за популяризиране на Община Берковица в чужбина

ПРОТОКОЛ  № 67/ 03.09.2018 г., Решение  № 1326

Кристиян Иванов Стоянов – Почетен знак „За граждански принос“ – плакет на град Берковица и грамота за 2018 г.

ПРОТОКОЛ  № 67/ 03.09.2018 г., Решение  № 1327

Цветана Петкова Трендафилова – Почетен знак „За граждански принос“ – плакет на град Берковица и грамота за 2018 г.

ЗАПОВ Д № РД-15-362 /04.09.2018 г. на КМЕТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

НОСИТЕЛИ НА ГОДИШНИТЕ НАГРАДИ ЗА ИЗКЛЮЧИТЕЛИН ПРИНОС КЪМ ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА 2018 ГОДИНА:

 1. ГЕОРГИ КРАСИМИРОВ ГЕОРГИЕВ /ГЕРАСИМ/

За високи постижения в областта на музикалното изкуство и популяризиране на община берковица

 1. ВЕЛИСЛАВ ДИМИТРОВ ПАВЛОВ

За високи постижения в областта на киното и  популяризиране на Община Берковица

 1. ТОДОР КРАСИМИРОВ ИЛИЕВ

За всеотдайна работа с деца, многобройни успехи на клуба по волейбол и достойно представяне на Община Берковица

 1. ТОДОР ПЕТКОВ ПЕТКОВ

За принос в развитието на културния живот в Община Берковица и дългогодишна читалищна дейност

 1. ЙОРДАН РАДИЧКОВ – ВНУК

За принос в културния живот на Община Берковица и популяризиране на берковския край

ПРОТОКОЛ №83 от 30.08.2019 г.

– Ирина Николаевна – Почетен знак „За граждански принос“ – плакет на град Берковица и грамота за 2019 г.
– Димитър Радичков – Почетен знак „За граждански принос“ – плакет на град Берковица и грамота за 2019 г.
– Даниел Стефанов – Почетен знак „За граждански принос“ – плакет на град Берковица и грамота за 2019 г.
– Цветостин Цветков – Почетен знак „За граждански принос“ – плакет на град Берковица и грамота за 2019 г.

ПРОТОКОЛ 018 от 28.08.2020 г.

 • Милчо Спасов – „Почетен гражданин на град Берковица и Общината“ за 2020 г.
 • проф. Иванка Гергова – „Почетен гражданин на град Берковица и Общината“ за 2020 г.

ПРОТКОЛ №35 от 03.09.2021 г.

 • д-р Маргарита Стоичкова – Николова – „Почетен гражданин на град Берковица и Общината“ за 2021 г.
 • д-р Румен Димитров – „Почетен гражданин на град Берковица и Общината“ за 2021 г.
 • Сергей Цветков – Почетен знак „За граждански принос“ за 2021 г.

Вашият коментар