Услуги

Административни услуги

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ  И АКТОСЪСТАВЯНЕ АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ОТДЕЛ „МЕСТНИ ПРИХОДИ И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ“  

Continue reading