Администрация

Община Берковица

СЪОБЩЕНИЕ ЗА РАЗДАВАНЕ НА ИЗБОРНИТЕ КНИЖА ЗА ВТОРИ ТУР ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА 21.11.2021 г.

На 20 ноември 2021 г. от 11:30 часа в сградата на Общинска администрация -Берковица ще бъдат раздадени на СИК-те изборните книжа по секции  за втори тур за Президент и вицепрезидент на Република България.

Continue reading

Община Берковица

ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ В КРАЯ НА ИЗБОРНИЯ ДЕН

Изборният ден приключи нормално в 20,00 часа във всички 43 изборни секции в общината. Избирателната активност за Президент и Вицепрезидент е  35,20%, като правото си на глас са дали 5510 избиратели, а за Народно събрание 35,13%, като правото на глас са дали 5499 избирателя.

Continue reading

Община Берковица

НОРМАЛНО ПРОТИЧАТ ИЗБОРИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ И ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Гласуването във всички 43 секции в Община Берковица започна в 7:00 часа. През целия ден служители на полицията охраняват изборните секции в общината. Към 11:00 часа правото си на вот са упражнили 1651 избиратели за Президент и Вицепрезидент на Република България, ко...

Continue reading

Община Берковица

ГРАФИК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ИЗБОРНИ КНИЖА И БЮЛЕТИНИ

На основание Писмо Изх №ПВРНС 23-214/09.11.2021г. на Централната избирателна комисия, във връзка с графика за доставяне на машините за гласуване в изборните секции в Община Берковица определяме следния график за получаване и транспортиране на изборните книжа и бюлетини :Транспортирането на изборните бюлетини, кн...

Continue reading

Община Берковица

ОБУЧЕНИЕ НА СИК и ПСИК за провеждане на избори за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Обучението на СИК и ПСИК на територията на Област Монтана за произвеждането на избори за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 година ще бъде проведено онлайн при следния график: Вторник – 09.11.2021 г. от 17.00 ч. ЛИНК - Натисни ТУК...

Continue reading

Процедура договаряне без обявление

Проектиране на Аварийно възстановителни СМР и СРР за изграждане на подпорна стена в района на "Лонджата" гр. Берковица Информация за сключен договор Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Continue reading

СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИ ПО ЗМДТ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.32 ОТ ДОПК

публикувано в Сряда, 07.10.2020 г. валидно до 21.10.2020 г., 17:00 часа. Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в Отдел „Местни приходи“ при община Берковица, пл.“Йордан Радичков“ № 4, ет.1, ст.114 за връчване на Акт за установяване на задължение по декл...

Continue reading

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА НА НЧ „Иван Вазов 1872“ Берковица

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА за участие в пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 от ЗОП с ПРЕДМЕТ: "Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на Народно читалище "Иван Вазов 1872" гр. Берковица Запитване за оферта Приложение №1 - Техническа спецификация Образец №2 - Техническо предложение Образец №3 - Ценово предложение П...

Continue reading

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА НА НЧ „Развитие 1927“ с. Боровци

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА за участие в пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 от ЗОП с ПРЕДМЕТ: "Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на Народно читалище "Развитие 1927" с. Боровци Документи Количествена сметка  

Continue reading