Образование

ДОКУМЕНТИ ПО РМС 704/05.10.2018 г.

Издаване на Удостоверение за завършено задължително предучилищно образование на Детска градина "Малина" - Берковица Издаване на Удостоверение за завършено задължително предучилищно образование на Детска градина "Пролетна дъга" - Берковица Издаване на Удостоверение за завършено задължително предучилищно образование на Детска гра...

Continue reading

Бюджет

  Заповед за разпределение на средствата за 2018г. Заповед за разпределение на средствата за 2019 г. Заповед за разпределение на средствата за 2020 г. Заповед за разпределение на средства за 2021 г.    

Continue reading

Детска градина „Детелина“ с. Замфирово

Адрес: с. Замфирово, общ. Берковица ул. "Младен Ангелов" 1 Тел. директор: Цветелина Младенова - 0887165014, 09521/2027 Тел. канцелария: 09521/2027 E-mail: dg.detelina@abv.bg   Детска градина ”Детелина” с.Замфирово е построена през 1983 г., намира се в близост до парка.Сградата, двора и двете детски площадки са в отлично състояни...

Continue reading

Детска градина „Червената шапчица“ с. Боровци

Адрес: с. Боровци, общ. Берковица ул. "Любен Каравелов" 35 Тел. директор: Тоня Николова - 0888129406 Тел. канцелария: 09529/2436 E-mail: cnikolova06@abv.bg  В учебното заведение има смесена група от 18 деца от 2 до 7 години. Обявление за набиране на предложения за доставка на продукти по схема „Училищен плод“ и „Училищно мляк...

Continue reading

Образование

  ГРАФИК ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА   Документи по РМС 704 от 5.10.2018 г. Първо основно училище "Никола Йонков Вапцаров" Второ основно училище "Христо Смирненски" Трето основно училище "Иван Вазов" Четвърно основно училище "Георги Сава Раковски" Професионална гимназия "Д-р Ив...

Continue reading

Детска градина „Васил Левски“ с. Бързия

Адрес: с. Бързия, общ. Берковица ул. "Изгрев" 1 Тел. директор: Виолетка Вълчева - 0885447593 Тел. канцелария: 09523/2322 E-mail: viki_9876@abv.bg Детското заведение работи с  ерудиран  педагогически екип от високоотговорни личности, прилагащи творческо и критично мислене в осъществяване на учебно-възпитателния процес за утвържда...

Continue reading

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „Св. Св. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ с. Замфирово

Адрес: с. Замфирово, Община Берковица ул. „Замфир Попов“ №31 Тел. директор: Теодора Иванова - 0882654080 e-mail: ou_zamf@abv.bg         web-сайт: http://oukirilimetodii.weebly.com/   Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2019 г. Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2019 г.

Continue reading

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ с. Бързия

Адрес:  с. Бързия, Община Берковица, ул.“Петроханска“ № 195, Тел. директор: Анна Димитрова Рангелова  09523/2672  и 0885880739 email: petrohanska@abv.bg Училището в с. Бързия е с 80 годишна история, построено през далечната 1938 г. През деветдесетте години в него са се обучавали над 220 ученици в самостоятелни паралелки. Училището з...

Continue reading

Лесотехническа професионална гимназия

Адрес: гр. Берковица, 3500 ул. „Калето“ 2 Тел. директор: 0953/88053 Тел. пом. директор: 0953/88056 E-mail: tmgs_berk@abv.bg web-сайт: lpg-berk.org   Лесотехническата професионална гимназия в гр. Берковица, съществува от 104 години и е единственото училище в Северозападна България, подготвящо кадри за горското стопа...

Continue reading

Детска градина „Звънче“

Адрес: гр. Берковица, 3500 ул. "Добруджа" 24 Тел. директор: Анелия Якимова Тел. канцелария: 0953/88025 E-mail: zvanche_berk@abv.bg web-сайт: https://www.zvanche-berk.com Детска градина„Звънче”е открита на 04.09.1975год. Започва .Започва функционирането си с шест групи и носи името  „Митко Палаузов”. Детското заведен...

Continue reading

Детска градина „Пролетна дъга“

Адрес: гр. Берковица, 3500 ул. "Тинтява" 12 Тел. директор: Надя Кралева - 0879449719, 0953/88023 Тел. пом. директор: 0879449720 Тел. канцелария: 0879449721 E-mail: proletnadaga-berk@abv.bg web-сайт: https://www.dg-proletnadaga.com Информация за учебното заведение: Детска градина „Пролетна дъга” е любимо място...

Continue reading