Образование

Проект „Равен достъп до качествена образователна среда за всяко дете“ – 11.10.2022 година – 30.06.2023 година

Национална програма „Подпомагане на общините за образователна десегрегация“ - 2022 годинаДоговор № НПОД-БС33.4-007/11.10.2022 г., сключен с ЦОИДУЕМ Период на изпълнение: 11.10.2022 година - 30.06.2023 годинаСтойност: 37468,40 лева

Continue reading

Проект „Достъпна и качествена образователна среда за всяко дете ” – 15.09.2021година/30.06.2022 година.

НП „Подпомагане на общините за реализиране на дейности за образователна десегрегация и превенция за недопускане на вторична сегрегация“ 2021-2022 година ЦОИДУЕМ Проект „Достъпна и качествена образователна среда за всяко дете ”До...

Continue reading

Лого Община Берковица

Проекти

ПРОЕКТ „Достъпна и качествена образователна среда за всяко дете ” – 15.09.2021година/30.06.2022 година;ПРОЕКТ „Равен достъп до качествена образователна среда за всяко дете“ - 11.10.2022 година - 30.06.2023 година.

Continue reading

ДОКУМЕНТИ ПО РМС 704/05.10.2018 г.

Издаване на Удостоверение за завършено задължително предучилищно образование на Детска градина "Малина" - Берковица Издаване на Удостоверение за завършено задължително предучилищно образование на Детска градина "Пролетна дъга" - Берковица Издаване на Удостоверение за завършено задължително предучилищно образование на Детска градина...

Continue reading

Бюджет

Заповед за разпределение на средствата за 2018г. Заповед за разпределение на средствата за 2019 г. Заповед за разпределение на средствата за 2020 г. Заповед за разпределение на средства за 2021 г. Заповед за разпределение на средства за 2022 г. Заповед за разпределение на средствата за 2024 г.

Continue reading

Деца с изявени дарби

Дневник за записване на децата с изявени дарби за 2019г. Дневник за записване на децата с изявени дарби за 2020 г. Дневник за записване на децата с изявени дарби за 2021 г. Дневник за записване на децата с изявени дарби за 2022 г. Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби Искане за предостав...

Continue reading

Детска градина “Детелина” с. Замфирово

Адрес: с. Замфирово, общ. Берковицаул. „Младен Ангелов“ №1Директор: Цветелина МладеноваТелефон за връзка: 0887165014Тел. канцелария: 09521/2027E-mail: info-1201361@edu.mon.bg    Детска градина ”Детелина” - с. Замфирово, е построена през 1983 година. Намира се в близост до парка, което предполага спокойна атмосфера за децата и близост...

Continue reading

Детска градина “Червената шапчица” с. Боровци

Детска градина "Червената шапчица" се намира в село Боровци. Село, разположено между градовете Берковица и Монтана. В образователната институция функционира една смесена група за деца от 2 до 7 години. Основният приоритет на детската градина е създаване на хуманна, функционална и позитивна образователна среда, осигуряваща равен достъ...

Continue reading

Образование

ГРАФИК ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 година СИСТЕМА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА - приета с решение №575 от Протокол №28/26.03.2021 г. Приложение №1 към Система за приемане на учени...

Continue reading

Детска градина “Васил Левски” с. Бързия

Адрес: с. Бързия, ул. „Изгрев“ 1, ПК 3520E-mail: info-1201362@edu.mon.bgДиректор: Виолетка Вълчева, тел. 0885447593Тел. ДГ: 09523/2322Facebook: ДГ „Васил Левски“, с. Бързия Детска градина „Васил Левски“ се намира в китното село Бързия, община Берковица на тиха и спокойна улица. Сградата е просторна, слънчева, с големи светли занималн...

Continue reading