Документи

Нормативни документи

ПОЛИТИКА ЗА МРЕЖОВА И ИНФОРМАЦИОННА СИГИРНОСТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦАВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ИНФОРМАЦИЯТАВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЦИКЪЛА НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БЕРКОВИЦА ПРАВИЛА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ...

Continue reading