Кметства

Кметства и кметски наместничества

КМЕТСТВА

с. Замфирово
Работно време:
понеделник – петък
8,00-12,00ч. и 13,30-17,00ч.
Рангел  Ангелов
Приемен ден:
четвъртък: 8,00 до 12,00ч.
тел. 09521/20-23, 21-22, 21-19,
Декларация по чл. 12, т. 1 и т.2 от ЗПУКН
с. Бързия
Работно време:
понеделник – петък
8,30-12,00ч. и 12,30-17,00ч.
Атанас Алексов
Приемен ден:
сряда: 8,00 до 17,00ч.
тел. 09523/26-60, 23-21 GSM:0889709091
Декларация по чл. 12, т. 1 и т.2 от ЗПУКН
с. Боровци
Работно време:
понеделник – петък
8,00-12,00ч. и 13,00-17,00ч.
Валери Петров
Приемен ден:
четвъртък: 15,00 до 17,00ч.
тел. 09529/23-21 GSM:0899804092
 КМЕТСКИ НАМЕСТНИЧЕСТВА
с. Слатина
Работно време:
понеделник – петък
8,30-12,00ч. и 12,30-17,00ч.
Ваня Митрова
Приемен ден:
понеделник: 11,00 до 12,00ч.
тел. 09526/22-20 GSM:0882455402
с. Мездрея
Работно време:
понеделник – петък
8,30-12,00ч. и 12,30-17,00ч.
Лилия Якимова
Приемен ден:
сряда: 10,00 до 12,00ч.
тел. 0953/81180 GSM:0882455410
с. Ягодово
Работно време:
понеделник – петък
8,00-12,00ч. и 12,30-16,30ч.
Цветанка Иванова
Приемен ден:
сряда: 8,00 до 12,00ч.
тел. 09524/22-23 GSM:0882455611
с. Гаганица
Работно време:
понеделник – петък
8,30-12,00ч. и 12,30-17,00ч.
Емил Миладинов
Приемен ден:
понеделник: 8,30 до 12,00ч.
тел. 09528/22-20 GSM:0882455153
с. Котеновци
Работно време:
понеделник – петък
8,30-12,00ч. и 12,30-17,00ч.
Христина  Якимова
Приемен ден:
сряда: 13,30 до 16,00ч.
тел. 09522/24-20 GSM:0879324451
с. Бистрилица
Работно време:
понеделник – петък
8,30-12,00ч. и 12,30-17,00ч.
Мариета Аврамова
Приемен ден:
вторник
тел. 09528/22-26 GSM:0882455164
с. Комарево
Работно време:
понеделник – петък
8,00-10,00ч. и 14,00-16,00ч.
Петър Георгиев
Приемен ден:
сряда
 тел. 0953/81118, GSM:0882455409
с. Костенци
Работно време:
понеделник – петък
8,00-11,00ч. и 13,00-14,00ч.
 Петър  Георгиев
Приемен ден:
сряда: 10,00-11,00ч.
тел. 0953/81178, GSM:0882455647
с. Балювица
Работно време:
понеделник – петък
8,00-10,00ч. и 14,00-16,00ч.
 Анелия Ангелова
Приемен ден:
сряда
тел. 09521/21-92, GSM:0882455265
с. Пърличево
Работно време:
понеделник – петък
13,00-15,00ч. и 15,30-17,30ч.
Пламен Ангелов
Приемен ден:
сряда
тел. 09521/20-91, GSM:0888673135
с. Песочница
Работно време:
понеделник – петък
10,00-12,00ч. и 12,30-14,30ч.
 Саша Богданова
Приемен ден:
понеделник 10,00-12,00ч.
тел. 0953/83057, GSM:0882455615
с. Черешовица
Работно време:
понеделник – петък
8,30-12,00ч. и 12,30-17,00ч.
Петранка Ставрова
Приемен ден:
понеделник 13,00-15,00ч.
тел. 09522/25-20, GSM:0878792199
с. Лесковец
Работно време:
понеделник – петък
8,30-12,30ч.
Емил Миладинов
Приемен ден:
вторник 08,30-12,30ч.
тел. 09522/23-20, GSM:0882455435
с. Бокиловци
Работно време:
понеделник – петък
8,00-10,30ч. и 14,00-16,00ч.
Саша  Богданова
Приемен ден:
сряда
тел. 0953/81069, GSM: 0882455435