Кметства

Кметства и кметски наместничества

КМЕТСТВА

с. Замфирово
Работно време:
понеделник – петък
8:00-12:00 ч. и 13:00-17:00 ч.
Рангел  Ангелов
e-mail: kmetzamfirovo@abv.bg
тел. 09521/21-19, GSM: 0885950005
Декларация по чл. 12, т. 1 и т.2 от ЗПУКН
с. Бързия
Работно време:
понеделник – петък
8:00-12:00 ч. и 13:00-17:00 ч.
Атанас Алексов
e-mail: km_barzia@abv.bg
Телефон: 09523/26-60
Мобилен тел.: 0879506503
с. Боровци
Работно време:
понеделник – петък
8:00-12:00 ч. и 13:00-17:00 ч.
Валери Петров
e-mail: borovci_kmetstvo@abv.bg
Телефон: 09529/23-21
Мобилен тел.:0899804092
 КМЕТСКИ НАМЕСТНИЧЕСТВА
с. Слатина
Работно време:
понеделник – петък
13:30-17:30 ч.
Ваня Митрова
e-mail: km.slatina@berkovitsa.com
Телефон: 09526/22-20;
Мобилен тел.: 0878415348
с. Мездрея
Работно време:
понеделник – петък
8:00-12:00 ч. и 12:30-16:30 ч.
Лиляна Якимова
e-mail: liliuana.kamenova@gmail.com
Телефон: 0953/81180
Мобилен тел.: 0882455410
с. Ягодово
Работно време:
понеделник – петък
8:00-12:00 ч. и 13:00-17:00 ч.
Цветанка Иванова
e-mail: cecka37@abv.bg
Телефон: 09524/2223
Мобилен тел.: 0882455611
с. Гаганица
Работно време:
понеделник, сряда и петък
8:30-17:00 ч.                       вторник и четвъртък
12:30-17:00 ч. 
Емил Миладинов Телефон: 09528/2220
Мобилен тел.: 0878557251
с. Котеновци
Работно време:
понеделник – петък
8:30-12:00 ч. и 12:30-17:00 ч.
Христина Якимова
e-mail: km.kotenovtsi@berkovitsa.com
Телефон: 09522/2420
Мобилен тел.: 0879324451
с. Бистрилица
Работно време:
понеделник – петък
8:30-17:00 ч. 
Мариета Аврамова Телефон: 09528/2226
Мобилен тел.: 0882455164
с. Комарево
Работно време:
понеделник, сряда и петък
8:00-16:00 ч.
Петър Георгиев Телефон: 0953/81118
Мобилен тел.: 0889813922
с. Костенци
Работно време:
пвторник и четвъртък
8:00-16:00 ч.
Петър Георгиев Телефон: 0953/81178
Мобилен тел.: 0889813922
с. Балювица
Работно време:
понеделник – петък
8:00-12:00 ч.
Анелия Ангелова Телефон: 09521/2192
Мобилен тел.: 0882455265
с. Пърличево
Работно време:
понеделник – петък
13:00-17:00 ч.
Пламен Ангелов Телефон: 09521/2091
Мобилен тел.: 0888673135
с. Песочница
Работно време:
вторник и сряда
8:00-16:00 ч.
Саша Богданова Телефон: 0953/83057
Мобилен тел.: 0882455615
с. Черешовица
Работно време:
понеделник – петък
8:30-12:30 ч.
Петранка Трифонова Телефон: 09522/2520
Мобилен тел.: 0878792199
с. Лесковец
Работно време:
вторник и четвъртък
8:30-12:00 ч.
Емил Миладинов Телефон: 09522/2320
Мобилен тел.: 0878557251
с. Бокиловци
Работно време:
понеделник, четвъртък и петък
8,00-16,30 ч. 
Саша Богданова Телефон: 0953/81069
Мобилен тел.: 0886850259