Кметства

Кметства и кметски наместничества

КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСНИЧЕСТВА

с. Замфирово
Работно време:
понеделник – петък
8:00-12:00 ч. и 13:00-17:00 ч.
Ангел  Ангелов
e-mail: km.zamfirovo@berkovitsa.com
тел. 09521/21-19, GSM: 0885950005; 0882713208
с. Бързия
Работно време:
понеделник – петък
8:00-12:00 ч. и 13:00-17:00 ч.
Атанас Алексов
e-mail: km.barzia@berkovitsa.com
Телефон: 09523/23-12
Мобилен тел.: 0889709091
с. Боровци
Работно време:
понеделник – петък
8:00-12:00 ч. и 13:00-17:00 ч.
Офелия Жекова
e-mail: km.borovtsi@berkovitsa.com
Телефон: 09529/23-21
Мобилен тел.: 0888726114
с. Слатина
Работно време:
понеделник – петък
13:30-17:30 ч.
Ваня Митрова
e-mail: km.slatina@berkovitsa.com
Телефон: 09526/22-20;
Мобилен тел.: 0878415348
с. Мездрея
Работно време:
понеделник – петък
8:00-12:00 ч. и 12:30-16:30 ч.
Катя Иванова
e-mail: km.mezdreya@berkovitsa.com
Телефон: 0953/81180
Мобилен тел.: 0887785439
с. Ягодово
Работно време:
понеделник – петък
8:00-12:00 ч. и 13:00-17:00 ч.
Цветанка Иванова
e-mail: km.yagodovo@berkovitsa.com
Телефон: 09524/2223
Мобилен тел.: 0888149161, 0882455611
с. Гаганица
Работно време:
понеделник, сряда и петък
8:30-17:00 ч.                       вторник и четвъртък
12:30-17:00 ч. 
Емил Миладинов
e-mail: km.gaganitsa@berkovitsa.com
Телефон: 09528/2220
Мобилен тел.: 0878557251, 0889234178, 0882455153
с. Котеновци
Работно време:
понеделник – петък
8:30-12:00 ч. и 12:30-17:00 ч.
Христина Якимова
e-mail: km.kotenovtsi@berkovitsa.com
Телефон: 09522/2420
Мобилен тел.: 0879324451
с. Бистрилица
Работно време:
понеделник – петък
8:30-17:00 ч. 
Савина Кръстева
e-mail: km.bistrilitsa@berkovitsa.com
Мобилен тел.: 0882487981
с. Комарево
Работно време:
понеделник, сряда и петък
8:00-16:00 ч.
Димитър Петров
e-mail: km.komarevo@berkovitsa.com
Мобилен тел.: 0886285110
с. Костенци
Работно време:
пвторник и четвъртък
8:00-16:00 ч.
Димитрър Петров Мобилен тел.: 0886285110
с. Балювица
Работно време:
понеделник – петък
8:00-12:00 ч.
Анелия Цветанова Телефон: 09521/2192
Мобилен тел.: 0886626553
с. Пърличево
Работно време:
понеделник – петък
13:00-17:00 ч.
Красимир Панталеев Телефон: 09521/2091
Мобилен тел.: 0889901266
с. Песочница
Работно време:
вторник и сряда
8:00-16:00 ч.
Илия Григоров Мобилен тел.: 0888351159
с. Черешовица
Работно време:
понеделник – петък
8:30-12:30 ч.
Веселин Лазаров
e-mail: km.chereshovitsa.com
Мобилен тел.: 0879481300
с. Лесковец
Работно време:
вторник и четвъртък
8:30-12:00 ч.
Лиляна Иванова
e-mail: km.leskovets@berkovitsa.com
Телефон: 09522/2320
Мобилен тел.: 0895237659
с. Бокиловци
Работно време:
понеделник, четвъртък и петък
8,00-16,30 ч. 
Борислав Димитров
e-mail: km.bokilovtsi@berkovitsa.com
Мобилен тел.: 0886741390