ОБЯВА ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК” В ЦОП – КВ. РАКОВИЦА

ЦОП - кв. Раковица, гр. Берковица обявява свободно работно място за длъжността „Социален работник” – 1 щ.бр. Минималните изисквания за заемане на длъжността:1.1.Област на дейност – Изготвя индивидуални оценки на потребностите, планове за подкрепа на потре...

Continue reading

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БЕРКОВИЦА ОБЯВЛЕНИЕизх.Nо УОСГ-94-00-2357 (06) от 15.08.2022 г. Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл. 128, ал. 3 въ...

Continue reading

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТНОСНО ПРЕКЪСВАНЕ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО В ЧАСТИ ОТ ОБЩИНИТЕ БЕРКОВИЦА И МОНТАНА

Държавният Електроенергиен системен оператор (ЕСО) уведомява, че се налага да бъдат извършени временни изключвания на електрозахранването на 17, 19, 24 и 25 август за периода от 08:00 до 18:00 часа в части от общините Берковица и Монтана на област Монтана.Изключванията са необходими поради неотложен ремонт на ел...

Continue reading

ПРАЗНИКЪТ НА МАЛИНАТА СЪБРА ТУРИСТИ ОТ БЛИЗО И ДАЛЕЧ В БЕРКОВСКИЯ БАЛКАН

Изпратихме поредния вълнуващ уикенд от календара на събитията за месец август. Споделени мигове, спомени, спиращи дъха гледки, веселие, пълни кошници с ароматни малини, уют и топъл чай в хижа "Ком" - нова, песни за Родината, нови приятелства и срещи със стари, смях, уроци по човечност. Любители на планината, път...

Continue reading

ОБЯВЛЕНИЕ

изх. № ЕФПП-70-00-41/42/от 12.08.2022 г. На основание чл. 149, ал. 6 от ЗУТ Общинска администрация – Берковица уведомява за издадено Решение МО 21 – ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на РИОСВ – Монтана и...

Continue reading

ОБЯВА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ ОТ МИГ-БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ организира обучения за местни лидери – земеделски производители, предприемачи и други от територията на „МИГ – Берковица и Годеч” на следните теми: • Обучени...

Continue reading

30 ГОДИНИ ПРАЗНИК НА МАЛИНАТА В БЕРКОВСКИЯ БАЛКАН

Празникът е в чест на природата, планината и малините – символите на Берковица. Провежда се втората седмица на месец август в местността Горната кория в зоната на хижа „Ком“.Събитието се осъществява с финансовата подкрепа на Община Берковица, а организатор е Клубът на туристите – ветерани, част от Туристическо д...

Continue reading

ПРОГРАМА ЗА ПРАЗНИКА НА ГРАД БЕРКОВИЦА – 2022

8 СЕПТЕМВРИ – РОЖДЕСТВО НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА 02.09.2022 г. (петък)10:00 часаИзложение „Произведено в Берковица“Място: Градска градина13:00 часаРетро-фото изложба на снимки с природни пейзажи от Берковица на Иван БутаковМясто: К...

Continue reading

УСПЕШНО РЕАЛИЗИРАН ПРОЕКТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА В СФЕРАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Община Берковица изпълни успешно проект: „Повишаване на ефективността на общинската здравна помощ в граничния регион Берковица – Бъйлещ (HEALTHEFF)“, код на проекта 16.5.2.019/ROBG 259, осъществяван с...

Continue reading

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТНОСНО ПРЕКЪСВАНЕ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО В ЧАСТ ОТ ОБЩИНИТЕ БЕРКОВИЦА И ВЪРШЕЦ

Държавният Електроенергиен системен оператор (ЕСО) уведомява, че се налага да бъдат извършени временни изключвания на електрозахранването на 12 август за периода от 14:00 до 18:00 часа в части от общините Берковица и Вършец на област Монтана.Изключванията се налагат поради неотложен ремонт в подстанция Берковица...

Continue reading