РЪГБИ 7 - ТУРНИР В ПАМЕТ НА ДИМИТЪР ГАВРИЛОВ - ТРЕНЕРА

РЪГБИ 7 – ТУРНИР В ПАМЕТ НА ДИМИТЪР ГАВРИЛОВ – ТРЕНЕРА

Ръгби клуб "Балкански котки" Ви кани в неделя на 19.09.2021 г. от 10:30 ч. на Турнир по ръгби в памет на "Димитър Гаврилов - Тренера".Турнирът ще се проведе на стадион "Димитър Гаврилов" – Берковица.Димитър Генков Гаврилов или както всички го наричат "Тренера" е човекът с чието име се асоциират успехите и популя...

Continue reading

ДНЕВЕН РЕД НА ПРЕДСТОЯЩАТА РЕДОВНА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА НА 24.09.2021 ГОДИНА

ДО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА   На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и чл. 29, ал. 1 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет, свиквам редовна сесия на Общински съвет - Берковица на 24 септември 2021 г. /петък/, от 13.00 часа в Заседателната зала на Община Берковица. Д Н Е В ...

Continue reading

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ НА СВОБОДНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 24 а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 46, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с Решениe № 644 от Протоко...

Continue reading

В "РОЯКА СПОМЕНИ СВЕЩЕНИ" - МОБИЛНА ИЗЛОЖБА В КЪЩА МУЗЕЙ "ИВАН ВАЗОВ"

В „РОЯКА СПОМЕНИ СВЕЩЕНИ“ – МОБИЛНА ИЗЛОЖБА В КЪЩА МУЗЕЙ „ИВАН ВАЗОВ“

Там – наший дом благословени,Там кътът роден, кътът мил,Магнит за спомени свещени,където аз съм се родил…"Сопот"Иван Вазов Патриархът на българската литература Иван Вазов със своето творчество сее семена на любов към отечеството, към труда, към доброто, към човека, п...

Continue reading

ПЪСТЪР 15 СЕПТЕМВРИ В ДГ "МАЛИНА"

ПЪСТЪР 15 СЕПТЕМВРИ В ДГ „МАЛИНА“

С много радост, весели усмивки и слънчево настроение децата и учителите в детска градина „Малина" – Берковица тържествено откриха новата учебна 2021/2022 година. В най-вълнуващия ден за българските деца и учители – 15 септември, бъдещите първокласници от подготвителна група „Малинка" зарадваха всички присъстващи с изпълненията си. Ро...

Continue reading

15 СЕПТЕМВРИ

ВИДЕО ПОЗДРАВ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА ПО СЛУЧАЙ 15 СЕПТЕМВРИ

15 септември e най-емоционалният ден за учители, родители и ученици. Най-вълнуващият ден за децата, които за първи път прекрачват прага на родното училище, за да се учат на четмо и писмо! Най-чаканият ден за всички онези, които ден след ден ще трупат знания и ще придобиват умения, ще се учат на общочовешки ценно...

Continue reading

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

О Б Я В Л Е Н И Е изх.Nо УОСГ-70-00-150 (15) от 10.09.2021г. Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл.128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересова...

Continue reading

ЗАПОЧВА РАЗДАВАНЕТО НА ХРАНИТЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА СОЦИАЛНО СЛАБИ СЕМЕЙСТВА И УЯЗВИМИ ГРУПИ

ЗАПОЧВА РАЗДАВАНЕТО НА ХРАНИТЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА СОЦИАЛНО СЛАБИ СЕМЕЙСТВА И УЯЗВИМИ ГРУПИ

Уведомяваме Ви, че по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА XPAHИ И/ИЛИ OCHОBHO МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА ОПЕРАЦИЯ 2 „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ ПАКЕТИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ“ 2020 г.,

Continue reading

Tенис на корт Berkovitsa open 2021 г.

ЗАВЪРШИ ТУРНИР ПО ТЕНИС В БЕРКОВИЦА

Една страхотна инициатива в нашия град. На  09.09.2021 г. завърши турнира по тенис на корт по случай празника на града Berkovitsa open 2021 г. Шампион стана Стефан Данов. На финала той победи Николай Цветков. Третите места и последните комплекти медали отидоха п...

Continue reading

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

О Б Я В Л Е Н И Е изх.Nо УОСГ-28-00-93 (02) от 09.09.2021г. Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл.129, ал.2 във връзка с чл.131, ал. 1 и 2 от...

Continue reading