Архив ОбС

Протоколи

Протокол №50 от проведена сесия на Общински съвет - Берковица на 27 май 2022 г. Протокол №49 от проведена сесия на Общински съвет - Берковица на 10 май 2022 г. Протокол №48 от проведена сесия на Общински съвет - Берковица на 8 април 2022г. Протокол №47 от проведена сесия на Общински съве...

Continue reading