Актуални Новини

БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

В следствие на падналия пороен дъжд през последното денонощие, достигащ до 50 л. кв.м са наводнени по поречието на Берковска река и в ниските части на общината обществени сгради и такива частна собственост в районите около кв. Беговица, кв. Заряница. Ул. Берковска река, ул. Николаевска до района на ж.п прелез и ул. Елин Пелин. За провеждането на спасителни и неотложни аварийно възстановителни работи с цел ограничаване въздействието и ликвидиране на последствията от възникналото наводнение в Община Берковица е обявено бедствени положение и е въведен в действие „Общинския план за защита при бедствия в частта му „Действие при наводнение“.

УВЕДOМЯВАМЕ ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА, ЧИЙТО ЖИВОТ Е В ОПАСНОСТ ВЕДНАГА ДА ЗВЪНЯТ НА ДЕЖУРНИЯ ТЕЛЕФОН 88 418 ИЛИ 112, ЗА ДА МОГАТ ДЕЖУРНИТЕ ЕКИПИ ДА РЕАГИРАТ СВОЕВРЕМЕННО.

ПОРАДИ АВАРИРАЛ ТРАФОПОСТ ж.к Заряница ще остане без ток през нощта.