Актуални Новини

БЕРКОВИЦА ПОДГОТВЯ КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР „ЙОРДАН РАДИЧКОВ“

20171002_111149С Решение № 474/26.06.2015 г. Министерски съвет е прехвърлил безвъзмездно на Община Берковица правото на собственост върху имот – частна държавна собственост, намиращ се в центъра на град  Берковица. Имотът е с площ 216 кв.м. с построена в него едноетажна сграда със застроена площ 100 кв.м. Въз основа на това решение на МС е сключен договор между Областния управител на област Монтана и кмета на община Берковица. С придобиването на имота Община Берковица направи ремонт на сградата със средства за  капиталови разходи на стойност 10 940,99 лв. с ДДС. Фирмата изпълнител е „БГ СТРОЙ-Д“ ЕООС, гр. Самоков. Ремонтните дейности включваха: ремонт на входното стълбище и лицевата фасада; ремонт на ел. инсталация; ремонт на помещение, ремонт на санитарен възел; ремонт и обшивка на 20171002_111239покрива, направен е нов под с монтиран ламинат и са измазани стените. Културен център „Йордан Радичков“ ще се използва за експозиции, литературни четения и беседи с автори, както и представяне на културно-историческо наследство. В центъра ще бъдат изложени и експонати, свързани с живота и творчеството на бележития берковчанин и класик на българската литература – Йордан Радичков. По този начин Берковица ще има нова съкровищница за съхраняване на родовата и местната памет.