Актуални Новини

БЕРКОВСКИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРОВЕДЕ ПОСЛЕДНАТА ЗА МАНДАТА СИ СЕСИЯ

IMG_3071В дeня нa cвeтитe мъчeници Сoфия, Вяpa, Нaдeждa и Любoв, Общински съвет – Берковица проведе последната си сесия за мандата. На последното заседание присъстваха 21 съветника. Дневният ред включваше:

  • Информация на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Община Берковица. Съвместна работа и взаимопомощ с Детска педагогическа стая, МВР, отдел „Закрила на детето” – Берковица. Проблеми и мерки за подобряване работата на комисията.
  • Отчет за дейността и работата на Център за работа с деца – Берковица;
  • Докладни записки
  • Питания, предложения и становища по обществено значими въпроси.Като успешен определи изтеклия мандат на Общинския съвет кметът на Община Берковица г-жа Димитранка Каменова. Тя сподели, че през тези 4 години се е работило добре и са се взимали правилните решения. Г-жа Каменова бе категорична, че когато се гради заедно нещата се случват. Тя добави, че работата в общината продължава предстои подаването на 5 проекта по трансграничната програма България-Румъния, както и с бързи темпове върви енергийната ефективност. Кметът благодари за добрата работа на общински съвет и на своя екип. След края на сесията всички си направиха обща снимка за спомен.
  • В края на заседанието председателят на ОбС – Берковица инж. Юлиян Иванов благодари на съветниците за съвместната работа и разбирателство.