Актуални Новини

БЛИЗО 300 ДУШИ СА БИЛИ НА ПРИЕМНИТЕ ДНИ НА КМЕТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ПРЕЗ МИНАЛАТА ГОДИНА

Точно 292 граждани са почукали на кметската врата през 2017 година по различни поводи. Най-много жители кметът инж. Милчо Доцов е приел през месеците май и юли – по 36 човека.

Поставените от хората проблеми най-често са били свързани с имотни спорове, необходимост от експертно становище на Дирекция “Инфраструктура, строителство, ТСУ и изпълнение на проекти” и искания за социална подкрепа. Гражданите често изразяват мнения или правят предложения за публични събития, за развитието на общинската инфраструктура, искат съдействие за професионална реализация или за решаване на битови проблеми.