Бюджет

БЮДЖЕТ

Лого община Берковица

БЮДЖЕТ 2024г.

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА 2024 г.

СПОРТЕН КАЛЕНДАР 2024 г.

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР 2024 г.

ПРОЕКТ ПРИХОДИ 2024 г.

ПРОЕКТ РАЗХОДИ 2024 г.

*************************************

БЮДЖЕТ 2023г.

Отчет за изпълнение на бюджета за 2022 г.

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА 2023 ГОДИНА

СПОРТЕН КАЛЕНДАР 2023 г.

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР 2023 г.

ПРОЕКТО БЮДЖЕТ 2023г.

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА 2023 г.

ПРОЕКТ ПРИХОДИ

ПРОЕКТ РАЗХОДИ

***************************************

Отчет за изпълнение на бюджета за 2021 г.

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА 2021 ГОДИНА

Председателят на Общински съвет – Берковица Деян Еленков кани всички граждани на община Берковица на публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на Община Берковица за 2021 година. Обсъждането ще се проведе на 24.08.2022 година от 10:30 часа в Заседателната зала на Общинска администрация – Берковица.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА 2021 г.

БЮДЖЕТ 2022 година

ПРОЕКТО БЮДЖЕТ 2022г.:

Бюджет 2021

ПРОЕКТО БЮДЖЕТ 2021

Капиталови разходи към 30.09.2020 г.

Отчет за изпълнение на бюджета за 2019 година

Бюджет 2020 – публикувано на 07.02.2020 г.

Решение за приемане на Бюджет 2020

Протокол от публично обсъждане на Бюджет 2020

Касов отчет за м. януари 2020 г.

Касов отчет за м. декември 2019 г.

ПРОЕКТО БЮДЖЕТ 2020 ГОДИНА

Касов отчет за м. ноември 2019 г.

Касов отчет за м. октомври 2019 г.

Касов отчет за м. септември 2019 г.

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА ЗА 2019 година

Касов отчет за м. август 2019 г.

Касов отчет за II-ро тримесечие на 2019 г.

Касов отчет за м. юни 2019 г.

Касов отчет за м. май 2019 г.

Касов отчет за м. април 2019 г.

Касов отчет за I-во тримесечие на 2019 г.

Касов отчет за м. март 2019 г.

Касов отчет за м. февруари 2019 г.

Касов отчет за м. януари 2019 г.

Заповед за разпределение на средствата за 2019 г.

Решение на Общински съвет

Натурални показатели

Бюджет 2019

Покана за обсъждане на проекто бюджет за 2019 година

Касов отчет за м. декември 2018 г.

Касов отчет за м. ноември 2018 г.

Касов отчет за м. октомври2018 г.

Касов отчет за м. септември 2018 г.

Касов отчет за м. август 2018 г.

Касов отчет на бюджета за м. юли 2018 г. – публикуван на 15.08.2018 г.

Касов отчет на бюджета за м. юни 2018 г. – публикуван на 17.07.2018 г.

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА ЗА 2017 година

Касов отчет на бюджета за м. май 2018 г. – публикувано на 11.06.2018 г.

Касов отчет на бюджета за м. април 2018 г. – публикувано на 22.05.2018 г.

Касов отчет за I – во тримесечие на 2018 г. – публикувано на 13.04.2018 г.

Касов отчет на бюджета за м. март 2018 г. – публикуван на 12.04.2018 г.

Касов отчет на бюджет за м. февруари 2018 г. – публикуван на 15.04.2018 г.

Касов отчет на бюджета за м. януари 2018 г. – публикуван на 15.04.2018 г.

Бюджет 2018 – публикуван на 09.02.2018 г.

БЮДЖЕТ 2017 година

Касов отчет на бюджета за м. октомври на 2017 г. – публикувано на 10.11.2017г.

Касов отчет за III-то тримесечие на 2017 г. – публикуван на 13.10.2017 г.

Касов отчет на бюджета за м. септември 2017 г. – публикуван на 11.10.2017г.

Одитен доклад – публикуван на 27.09.2017 г.

Касов отчет на бюджета за м. август 2017 г. – публикуван на 11.09.2017 г.

Касов отчет на бюджета за м. юли 2017 г. – публикуван на 10.07.2017 г.

Касов отчет за II-ро тримесечие на 2017 г. – публикуван на 26.06.2017г.

Касов отчет на бюджета за м. юни 2017 г. – публикуван на 26.06.2017г.

Касов отчет на бюджета за м. май 2017 г. – публикуван на 28.06.2017г.

Касов отчет на бюджета за месец април 2017 – публикуван на 10.05.2017г.

Касов отчет за I-во тримесечие на 2017 г. – публикуван на 03.05.2017 г.

Касов отчет на бюджета за месец март 2017 – публикуван на 11.03.2017 г.

Касов отчет на бюджета за месец февруари 2017 – публикуван на 11.03.2017 г.

Касов отчет на бюджета за месец януари 2017 г. – публикуван на 28.02.2017 г.

Отчетни данни по ЕБК за средствата от европейския съюз – ДЕС – публикуван на 28.02.2017 г.
Отчетни данни по ЕБК за средствата от европейския съюз – ДМП – публикуван на 28.02.2017 г.
Отчетни данни по ЕБК за сретките за чужди средства – публикуван на 28.02.2017 г.
Отчетни данни по ЕБК за средствата от европейския съюз – КСФ – публикуван на 28.02.2017 г.
Отчетни данни по ЕБК за средствата от европейския съюз – РА – публикуван на 28.02.2017 г.
Просрочия към 31.01.2017г. – публикуван на 28.02.2017 г.

Бюджет 2017 – публикуван на 10.02.2017 г.

*******************************************************

БЮДЖЕТ 2016 година

Доклад бюджет

Индикативен бюджет

План-график

Просрочени задължения

Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3

Приложение №4

Приложение №6

Приложение №7

Просрочени вземания

Решение бюджет

Списък второстепенни разпоредители с бюджет