Актуални Новини

ВАЖНО

ОСЗ – Берковица съобщава, че всеки, който обработва земеделска земя (собствена или наета) трябва да подаде декларация по чл. 69 /като собственик/ или заявление по чл. 70 /като наемател/ от ППЗСПЗЗ, в срок до 31.07.2015 г., за да не се включат обработваните от него имоти, като „бели петна“ в масивите за ползване за стопанската 2015/2015 г.