Актуални Новини, Обяви

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – МОНТАНА ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

О Б Я В А

Със заповед № ОХ-117/02.02.2024 г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени 250 (двеста и петдесет) длъжности за приемна на срочна служба в доброволния резерв (ССДР) на български граждани, както следва:

Във военно формирование 22160 – Плевен – „Младши изпълнител“ – 100 бр., в НВУ „Васил Левски“ – гр. Велико Търново – „Младши специалист“ – 90 бр. и във Факултет по „Артилерия ПВО и КИС“ в гр. Шумен – „Младши специалист по артилерия и противовъздушна отбрана“ – 60 бр.

Кандидатите трябва да са пълнолетни български граждани, които отговарят на изискванията на чл. 59б от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (ЗРВСРБ). За времето на срочната служба резервистът получава основно месечно възнаграждение в съответствие със заеманата длъжност и присвоено звание. Завършилите срочна служба могат да кандидатстват без конкурс за вакантни длъжности за войници във военни формирования от Българската армия и ползват предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация, в т.ч. в органите на структурите в системата за защита на националната сигурност при постигнати равни крайни резултати от проведена процедура.

Срок за подаване на документи – 30.04.2024 г.

Информация за изискванията към кандидатите, наборът от документи, условията и реда за кандидатстване можете да получите на адрес.

Офис за военен отчет в Община Берковица
3500, гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков“ № 4
(ет. 2, всеки понеделник, сряда и петък от 08.30 до 17.00 часа)ц. сл. Николай Филипов, тел. (0953)88-802 и GSM 0889661054.