Актуални Новини

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – МОНТАНА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

О Б Я В А

Със заповед № ОХ-953/21.10.2019 г. на Министъра на отбраната е разкрита процедура за обявяване на войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите (СКС) за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, както следва:

1.1. за в. ф. 48960 – Бургас – 52 войнишки длъжности;

1.2. за в. ф. 42610 – Козарско– 2 войнишки длъжности;

1.3. за в. ф. 52480 – София – 2 войнишки длъжности;

1.4. за в. ф. 28860 – Г.Малина – 36 войнишки длъжности;

1.5. за в. ф. 52210 – Банкя– 2 войнишки длъжности;

1.6. за в. ф. 22980 – София – 23 войнишки длъжности;

Срок за подаване на документи – до 23.12.2019 г.

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

3500, гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков“ № 4

(ет. 2, всеки понеделник, сряда и петък от 08.30 до 17.00 часа)

ц. сл. Николай Филипов, тел. (0953)88-802 и GSM 0889661054.