Природни забележителности

ВРЪХ ГОЛЯМ КОМ

Връх Ком, известен още като Голям Ком, е висок 2016 м. и се намира в западната част на Стара планина. Върхът е разположен южно от град Берковица, като с намиращите се източно от него по-ниски върхове Малък и Среден Ком образуват рид с приблизително разположение запад-изток, стръмен каменист склон от север, заоблено тревисто било и полегат тревист склон от юг. Най-красива гледка се разкрива на североизток от върха, откъдето се виждат Берковското поле, Берковица, както и Монтана и язовир Огоста, а на изток в далечината силуета на Врачанския Балкан. В ясен и слънчев ден рано сутрин далеч на север може да се различи дългата ивица на река Дунав, а на северозапад върховете Копрен и Миджур. Наблюдавайки стръмната красива долина на Бали Ефенди, туристът се възхищава на отвесните склонове на стръмните била пълзящи към върха, отляво било Тузлата, а отдясно страховитите зъбери на връх Голям самар. Пролетно време по отвесните северни склонове на връх Голям Ком се откъсват грамадни лавини и се смъкват с грохот по стръмнината. Някъде долу в тази долина се намира тайнствената и загадъчна местност Хайдушки водопади.
На връх Голям Ком е разположен и паметника на поета Иван Вазов – живял и творил в Берковица. Част от неговото стихотворение „На Ком“ е издълбано в мраморната плоча на върха.
Връх Голям Ком е начална точка на един от най – атрактивните, и със сигурност най – дългия планински туристически маршрут по билото на Стара планина „Ком-Емине“, с дължина около 600 км. Маршрута е крайна отсечка на международния Европейски планински туристически маршрут Е3, свързващ Атлантическия океан с Черно море.