Актуални Новини, Новини

ВТОРА РЕГИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ “ПРОМЕНЯМЕ СЕ С КЛИМАТА” В 1. ОУ “Н. Й. ВАПЦАРОВ” – БЕРКОВИЦА

ВТОРА РЕГИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ “ПРОМЕНЯМЕ СЕ С КЛИМАТА” В 1. ОУ „Н. Й. ВАПЦАРОВ“ – БЕРКОВИЦА

На 29 и 30.11.2022 г. в 1. ОУ ,,Н .Й. Вапцаров‘‘ – Берковица ще се проведат нови дейности по проект “Променяме се с климата” – регионална информационна среща и обучение на учителите по места. Институтът за прогресивно образование и 1. ОУ „Никола Й. Вапцаров“ – Берковица, са част от общността на тези, които искат чрез различни училищни дейности и инициативи да бъде обърнато внимание на темите, свързани с последствията от климатичните промени и необходимите мерки за устойчивост и адаптация. Екипът, работещ по проект „Променяме се с климата“, кани всички заинтересовани на предстоящата Регионална информационна среща за климатично образование, на която Първо основно училище е домакин.
Ще бъдат дискутирани мерки и дейности, свързани с адаптиране към климатичните промени на местно ниво.
Присъстващите ще имат възможност да научат за специално изготвения онлайн образователен портал за учители с материали, свързани с промените в климата и ще научат повече за разработените образователните програми във връзка с климатичните изменения. Като продължение на срещата ще бъдат направени обучения за педагогически специалисти. Обученията са на тема “Екологичното образование в училище – климатичните промени, природните бедствия и здравето на хората”, за което ще бъде присъден 1 квалификационен кредит. Обучението е финансирано по проекта и е безплатно за участниците.
Изменението на климата е тема, която интересува все повече хора. Тя засяга земята и човечеството по различни начини. Някои от тях са видими и вече се усещат от всички.
Повече за проект „Променяме се с климата“ – https://changingwithclimate-bg.org/