Актуални Новини, Новини

ГРАФИК ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА КОНТЕЙНЕРИ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

екопак контейнери

График за обслужване на контейнери за разделно събиране на отпадъци по договор между „ЕВРО ИМПЕКС“ ЕООД и „ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ“ АД за 2023 г. за община Берковица. В община Берковица се обслужват контейнери тип „Иглу”. В град Берковица са разположени 38 сини, 40 жълти и 40 зелени контейнери. В село Бързия 3 сини, 3 жълти и 3 зелени контейнера, съответно син – за хартия и картон, жълт – за метал и пластмаса, зелен – за стъкло. В графика не са вписани зелените контейнери. Те се извозват на три месеца.

Наблюдава се неправилно изхвърляне на отпадъци в цветните контейнери, което води до тяхното препълване и замърсяване на рециклируемия отпадък. Апелираме отпадъците да се разделят правилно и да се изхвърлят в съответните контейнери.