Декларации по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Декларации и регистър на декларациите по ЗПКОНПИ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕРКА НА ДЕКЛАРАЦИИ И ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА

МАНДАТ 2019-2023 ГОДИНА

2022 година

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ НА КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА ОТ ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ

СПИСЪК НА ЗАДЪЛЖЕНИТЕ ЛИЦА, НЕПОДАЛИ В СРОК ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗПКОНПИ

2021 година

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ НА КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА ОТ ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

 1. Милован Жан
 2. Даниел Доцов
 3. Деян Еленков

2020 година

ДОКЛАД

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ НА КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

1. Атанас Атанасов
2. Валери Петров
3. Рангел Ангелов

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ НА УПРАВИТЕЛИ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ

 1. Иво Димитров
 2. Даниела Захариева

СПИСЪК НА ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА, НЕПОДАЛИ В СРОК ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗПКОНПИ

2019 година

ДОКЛАД

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА – 2019г.

 1. Милован Жан
 2. инж. Ангел Ангелов
 3. Деян Еленков
 4. Д-р Георги Кръстев
 5. инж. Милчо Доцов
 6. Добромир Йоцов
 7. Пламен Илиев
 8. Любомир Тодоров
 9. Елина Маркова
 10. заличен
 11. Гроздан Генов
 12. Георги Иванов
 13. Горан Атанасов
 14. Мирослав Илиев
 15. Калин Статков
 16. Надя Кралева-Павлова
 17. Д-р Иван Иванов
 18. Димитранка Каменова

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ НА КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА ОТ ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

 1. Атанас Алексов
 2. Валери Петров
 3. Рангел Ангелов

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ НА КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА, ПОДАДЕНИ ПРИ ОСВОБОЖДАВАНЕТО ИМ ОТ ДЛЪЖНОСТ ПО ЧЛ. 38, АЛ. 1, . 3 ОТ ЗПКОНПИ

 1. Венета Асенова
 2. Емил Миладинов
 3. Лиляна Якимова
 4. Мариета Аврамова
 5. Цветанка Иванова
 6. Славейко Давидов

***************************************************************

МАНДАТ 2015-2019 ГОДИНА

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ НА УПРАВИТЕЛИ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ

 1. Невена Григорова
 2. Иван Янакиев
 3. Сергей Иванов
 4. Малвина Петкова

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ НА КМЕТОВЕТЕ ОТ ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

 1. Цветанка Иванова
 2. Емил Миладинов
 3. Славейко Давидов
 4. Мариета Аврамова
 5. Ангел Ангелов
 6. Валери Петров
 7. Венета Асенова
 8. Атанас Алексов
 9. Лиляна Якимова