Актуални Новини

ДЕН НА КМЕТА

На 22 юли  2016 г. кметът на Община Берковица инж. Милчо Доцов проведе редовно месечно заседание с кметове и кметски наместници на всички села в общината. Началото бе дадено от кмета, който в хода на разговорите каза, че към момента общината успява да поддържа една финансова стабилност в рамките на закона и правилата. Стана ясно, че трябва да се засили събираемостта на местните данъци и такси, като за целта кметовете и кметските наместници трябва да напомнят  на хората в селата  да бъдат коректни и да се издължат към  общинската хазна. На срещата бяха обсъдени и въпроси, свързани с графика на вишката и уличното осветление по населените места в общината, информация  за имоти, които придобиват характеристика на гора съгласно чл. 2 от Закона за горите и организационни въпроси. На кметовете и кметските наместници им бяха дадени указания относно раздадените им предварителни планове към ОУП за съгласуване и участието им в публичното обсъждане на екологичната оценка, което ще се проведе на 29.07.2016 г. от 13:00 часа в заседателната зала на ОбА-Берковица.