Актуални Новини

ДЕН НА КМЕТА

Преди заседание на ОбС-Берковица кметът инж. Милчо Доцов проведе редовната месечна среща с кметове и кметски наместници на всички села в общината. Във встъпителната си реч кметът поясни, че днес предстои ОбС-Берковица да обсъди и приеме Бюджета на Община Берковица за 2018 година като подчерта, че старираме годината с ръст от 17 % спрямо 2017 година. Инж. Доцов призова присъстващите да продължат да се отнасят съвестно и отговорно при нови снеговалежи, за да се реагира адекватно и навременно по места. Той обсъди с тях и други спешни и актуални въпроси, а след това срещата протече при обявения дневен ред. Присъстващите  бяха запознати с графика за използване на вишката и се коментираха въпроси, свързани с уличното осветление в общината. На кметовете и кметските наместници бяха дадени и указания за изготвянето на отчет за нотариалните заверки по кметства през 2017 година.