Актуални Новини, Новини

ДЕН НА КМЕТА

Днес се проведе първа среща на Кмета на Община Берковица Радослав Найденов с кметове и кметските наместници на населените места в общината за 2024 година.

На срещата управниците на населените места преминаха обучение за ползване на информационна система „Единство“. Дадени им бяха указания по събиране на местните данъци и такси.

Кметовете и кметските наместници получиха инструктаж за маркиране на дървения материал и пускане на електронни превозни билети за транспортиране.

В края на заседанието те се срещнаха със служителите от отделите и дискутираха по текущи въпроси.