Актуални Новини

“ДЕН НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО – ОПОЗНАЙ СЪСЕДА СИ ЧРЕЗ СПОРТ”

2От 7 до 9 септември 2015 г. в град Берковица се проведе Спортен фестивал под надслов „Ден1 на предизвикателството – опознай съседа си чрез спорт“. Във фестивала участие взеха млади хора от община Берковица, България и община Палилула, Сърбия – партньори по проект  „Укрепване на териториалното сближаване в трансграничния регион чрез развитие на  социалната инфраструктура в областта на спорта“.

Събитието бе организирано в рамките на проект „Укрепване на териториалното сближаване в трансграничния регион чрез развитие на  социалната инфраструктура в областта на спорта”, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ България и Сърбия, договор за субсидия № Рд-02-29-214 / 22.07.2014. Основната цел на проекта е насочена към подобряване на физическата среда като предпоставка за устойчиво социално-икономическо развитие и качеството на живот в трансграничния регион чрез развитие на социалната инфраструктура в областта на спорта в двете общини. Програмата на фестивала включваше разнообразни спортни дейности, в които младежите се съревноваваха – състезания по баскетбол, волейбол, тенис и др.
Участниците присъстваха и на официалното откриване на Градския стадион и спортни съоръжения в град Берковица, модернизирани в рамките на проекта, което се състоя на 8 септември.

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата зa трансгранично сътрудничество по ИПП България–Сърбия CCI No 2007CB16IPO006. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Община Берковица и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.