Актуални Новини

ДИРЕКЦИЯ “РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА” – МОНТАНА

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ  25.01.2018 г.

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – БЕРКОВИЦА

ул.” Д-р Ив. Панов” №1, тел. –  0953 88 371

1        социален работник

Работни места за средно специално, средно професионално, средно общо,основно образование

4       шивачи  мъжко/дамско облекло

3       оператор, селскостопански машини

1       пастир

1       общ работник, смесено растенивъдно и животновъдно стопанство

1        продавач-консултант

1        гладач

4       работник, спомагателни шивашки дейност

2       социален сътрудник

2        машинен оператор, шиене