Актуални Новини

ДИРЕКЦИЯ “РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА” – МОНТАНА

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ  16.04.2015 г.

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – БЕРКОВИЦА
ул.” Д-р Ив. Панов” №1, тел. –  88 371

Работни места за специалисти с висше образование

2    мед.сестри /по ЗИХУ/

Работни места за средно специално, средно професионално, средно общо,основно образование

1    обслужващ работник промишлено производство
1    манипулант, промишлеността
2    сервитьор
2    майстор,производство тестени изделия
1    работник,формиране хранителни продукти
1    продавач – консултант