Актуални Новини

ДИРЕКЦИЯ “РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА” – МОНТАНА

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ  30.04.2015 г.

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – БЕРКОВИЦА
ул.” Д-р Ив. Панов” № 1, тел. –  88 371

Работни места за специалисти с висше образование:

2   мед.сестри /по ЗИХУ/

Работни места за средно специално, средно професионално, средно общо,основно образование

2    сервитьор
1    работник,формиране хранителни продукти
1    продавач – консултант
1    шивач
1    работник,спомагателни шивашки дейности
1    кредитен специалист,банка