Актуални Новини

ДИРЕКЦИЯ „РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА“ – МОНТАНА

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ  25.06.2015 г.

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА“ – БЕРКОВИЦА
ул.“ Д-р Ив. Панов“ №1, тел. –  88 371

Работни места за специалисти с висше образование

2 мед.сестри /по ЗИХУ/

Работни места за средно специално, средно професионално, средно общо,основно образование

1     шивач
1     кредитен специалист,банка
1     общ работник
1     екструдерист