Актуални Новини

ДИРЕКЦИЯ „РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА“ – МОНТАНА

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ  21.07.2016 г.

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА“ – БЕРКОВИЦА

ул.“ Д-р Ив. Панов“ №1, тел. –  88 371

Работни места за специалисти с висше образование

  • медицинска сестра – по ЗИХУ
  • учител по немски език

1    учител по история  на 4 часа

 

Работни места за средно специално, средно професионално, средно общо,основно образование

2    заварчик

3    общ работник

2    оператор,селскостопански машини

1    общ работник

4     шивачки

1    сервитьор

10    продавач-консултант

5    продавач-консултант

6    машинен оператор, металорежещи машини

1    дърводелец, мебелист

1    общ работник

1    чистач/хигиенист

 

ВЪРШЕЦ

2    продавач-консултант