Актуални Новини, Новини

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩА ИЗВЪНРЕДНА СЕСИЯ НА ОбС – 13.01.2022 г.

Община Берковица

ДО

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ                                     

В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

         На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 2, т. 5 и чл. 29, ал. 3 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет – Берковица и във връзка с искане на кмета на Община Берковица,  свиквам извънредно заседание на 13.01.2022 г. /четвъртък/ от 16:00 часа в Заседателната зала на Община Берковица, при   

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

         1.Докладна относно начин на стопанисване и управление на безвъзмездно придобити в собственост  имоти – държавна собственост за обект: Ски писта №1 /СП1/ и пътническа въжена линия /ПВЛ1/, в СТК „Берковски балкан”, в обхват от х. Ком в м-т „Горната кория” до връх „Среден Ком” в землището на гр. Берковица.

ДЕЯН ЕЛЕНКОВ

Председател на Общински съвет – Берковица