Нац. програма по енергиина ефективност

Енергийна ефективност на жилищни сгради по Национален план за възстановяване и устойчивост

Лого Община Берковица

1.Информация за кандидатстване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

2.Насоки за кандидатстване по процедура Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд

3.Създаване на сдружение на собствениците:
УКАЗАНИЯ за регистрация на сдружение на собствениците;
Приложение 1 – Покана за свикване на ОС/учредяване на СС;
Приложение 2 – Протокол от залепване на покана учредяване на СС;
Приложение 3 – Протокол от ОС за учредяване на СС;
Приложение 4 – Споразумение за създаване на СС;
Списък на собствениците участващи в сдружението;
Спесимен СС;
Пълномощно по ЗУЕС – Образец;
Заявление за регистрация на СС.

4.Заявление за участие:
Приложение № 3 Декларация за държавни и минимални помощи;
Приложение № 4 Заявление за участие;
Приложение № 5 Справка за ССО;
Приложение № 6 Покана за свикване на ОС на СС;
Приложение № 7 Протокол от залепване на поканата за ОС на СС;
Приложение № 8 Протокол от ОС на СС;
Приложение № 9 Декларация – нечлен на СС;
Приложение № 10 Покана за свикване на ОС на собствениците (ЕС);
Приложение № 11 Протокол от залепване на поканата за ОС на собствениците (ЕС);
Приложение № 12 Протокол от ОС на собствениците (ЕС).

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ – ЕТАП I по НПВУ