Актуални Новини

ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ – БЕРКОВИЦА ПРЕДСТАВИ ЧИПРОВСКИ КИЛИМИ В БРАТИСЛАВА

22196076_691650331028798_1778909001394850781_nНа 3-ти октомври за първи път в историята си Етнографски музей-Берковица представи свои експонати пред чуждестранна публика.В Братислава, Република Словакия бе открита изложба на Чипровски килими в Български културен институт. Събитието е част от културната програма за популяризиране на предстоящото председателство на България на ЕС през 2018 г.

Съществен дял от българското национално наследство са прочутите у нас и в чужбина ръчнотъкани чипровски килими и гоблени. Те са феномен в българските народни художествени занаяти, процъфтял през Възраждането, съществуващ и до днес.

22279393_691647857695712_5365458631870758896_nРазвитието на орнаменталната декорация и цветовото богатство са обусловени от българския национален бит, обичаи, традиции и празници.

Първите сведения за производството на килими в Чипровци датират от началото на XVII век. През 2014 г. Междуправителственият комитет на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство, на сесия проведена в Париж, вписа „Традицията на производство на чипровски килими“ в Световната представителна листа на елементи на нематериалното културно наследство.

Над 600 тъкачни стана произвеждали ежегодно хиляди килими с характерни имена: „Гарибалда”, „Цвекетата”, „Лозницата”, „Колата”, „Венците” и др. Те стават известни като „Чипровски килими”.

22281914_691647097695788_8889736474134587060_nВ много случаи наричат килимите „Берковски”. Ами Буе в пътеписа си (1836 – 1838 г.) отбелязва следното: „Характерно е, че тази индустрия е ограничена само в този град (Пирот), както и в Берковица, в България, без да се разпространява в никой съседен град.” Главни купувачи на килимите са турската армия и населението.

Всяка година Втора турска армия прави поръчка в Берковица за изработването на 8000 броя килими на обща стойност 2 товара и 40 000 гроша. Чипровски килими са се изнасяли на Пиротския, Узунджовския, Ескиджумайския и др. панаири, където търговци от разни страни са закупували големи количества. Годишно в Берковица се произвеждали над 10 000 килима.

22308723_691647794362385_8932790084897701007_nПрез октомври 1877 г. за изложбата в гр. Калифа – Америка, от Берковица са изпратили един голям, естествено оцветен килим на стойност 500 гроша и един китен, естествено оцветен за 80 гроша.

През 1929 – 1930 г. Берковската популярна банка обзавела и издържала килимарски курс с цел да създаде обучени килимарки в града.

Българският културен институт в Братислава даде достойна, заслужена оценка и признание на чипровските килими, давайки надежда за ново възраждане на килимарството в Берковица,Чипровци и региона.

Изложбата ще остане в Братислава до 3 ноември.